Igor Građević- generalni direktor Direktorata za EU integracije i međunarodnu saradnju

Kontakt:

Tel: (+382) 20 446 362
Fax: (+382) 20 446 215
E-mail: igor.gradjevic@mrt.gov.me