Igor Građević- generalni direktor Direktorata za EU integracije i međunarodnu saradnju

CURICULLUM VITEA

Lični podaci
• Ime i prezime: Igor Građević
• Datum i mjesto rođenja: 14. novembar 1972., Titograd
• Nacionalnost: Crnogorac
• Bračni status: Oženjen, otac dvoje djece


Obrazovanje
• Ekonomski fakultet u Podgorici, diplomirani ekonomista – menadžer


Radno iskustvo
• 2000 Ministarstvo inostranih poslova Republike Crne Gore – pripravnik
• 2001 - 2003 Ministarstvo inostranih poslova Republike Crne Gore – savjetnik u Ekonomskom sektoru i Nacionalni koordinator Pakta stabilnosti za JIE
• 2003 - 2005 Ministarstvo spoljnih poslova Srbije i Crne Gore – savjetnik zamjenika ministra spoljnih poslova
• 2005 – 2007 Ministarstvo inostranih poslova Crne Gore – pomoćnik ministra za političku analizu
• 2007 - 2009 Ambasada Crne Gore u Republici Srbiji – ministar savjetnik
• 2009 – 2010 Ambasada Crne Gore u Republici Srbiji – otpravnik poslova
• 2010 – 2012 Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih intergracija Crne Gore – direktor Direkcije za regionalne organizacije i inicijative
• 2012 – 2016 Ambasada Crne Gore u Republici Hrvatskoj – ambasador
• 2017 – v.d. generalnog direktora Direktorata za EU integracije i međunarodnu saradnju u MORT


Strani jezici
• Engleski i italijanski jezik

Kontakt:

Tel: (+382) 20 446 362
Fax: (+382) 20 446 215
E-mail: igor.gradjevic@mrt.gov.me