Нада Михаиловић Павићевић – в.д. генералне директорице Директората за валоризацију туристичких локалитета

Нада Михаиловић Павићевић рођена је 31. јула 1964. године у Бару. Дипломирала на Правном факултету Универзитета Црне Горе у Подгорици, у фебруару 1987. године. Од јула 2018. године обавља функцију в.д. генералног директора у Директорату за валоризацију туристичких локалитета, у Министарству одрживог развоја и туризма.
Претходно радно искуство:
2015 - 2018 Руководилац Одјељења за мониторинг пројеката.
2013 - 2015 Руководилац Одјељења за међународну сарадњу и инвестиције.
2011 - 2013 Савјетник министра одрживог развоја и туризма.
2009 - 2011 Секретар Министарства за европске интеграције.
2007 - 2009 Савјетник потпредсједника Владе за европске интеграције.
2004 - 2007 Помоћник министра за економске односеса иностранством у Министарству за
економске односе са иностранством и европске интеграције, 2003 - 2004
1996 – 2003 Маркетинг/ продуцт манагер - Туристичка организација Црне Горе.
1992 – 1996 Агенција за преструктурирање привреде и страна улагања,
виши савјетник И за правне послове
1990 – 1992 Секретаријат за привреду - Извршно вијеће РЦГ, приправник у сектору за правне
послове.

Контакт:

Тел: (+382) 20 446 386
Фаx: (+382) 20 446 215
Е-маил: нада.михаиловиц@мрт.гов.ме