Министарство одрживог развоја и туризма

Оливера Брајовић - генерална директорица Директората за развој конкурентности и инвестиције у туризму

Рођена је 10. априла 1964. године у Београду. Дипломирала на Универзитету у Титограду на Правном факултету у мају 1987. године. Од јула мјесеца 2012. године обавља функцију генералне директорке у Директорату за туристички развој и стандарде, у Министарству одрживог развоја и туризма.

Директорат за туристички развој и стандарде у својој надлежности обавља послове који су везани за креирање туристичке политике, припрему националних стратешких докумената, предлагање мјера које се односе на подстицање инвестиционе активности предузетника у области туризма, промоцију и праћење инвестиција у туризму, као и унапређење и побољшање техничких и других стандарда и квалитета услуга у складу са међународно прихваћеним стандардима. Наведене активности спроводе се у циљу креирања јединствене туристичке понуде уз представљање туристичког производа кроз низ садржаја и туристичких вриједности којима је Црна Гора изузетно богата.

Претходна радна искуства:
-Министарство уређења простора и заштита животне средине, помоћник министра у Сектору за инспекцијски надзор и прекршајни поступак. (2009. – јун 2012. године)
-Савезна управа царина и Управа царина Црне Горе радила на руководећим позицијама (1991. – 2009. године), гдје је водила и била учесник развојних пројеката.
-Савезно министарство за правосуђе и управу, Одсјек за политички систем, Београд, сарадник (1990. – 1991. године).
-Секретаријат за урбанизам, грађевинарство, стамбене и комуналне послове општине Ровињ, Република Хрватска, сарадник (1989 - 1990).
-Министарство унутрашњих послова Републике Црне Горе, сарадник (1988. - 1989. године).
-Основни суд у Подгорици, приправник (1987. - 1988. године). 
 

Контакт:

Тел: (+382) 20 446 210
Фаx: (+382) 20 446 302
Е-маил: оливера.брајовиц@мрт.гов.ме