Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Olivera Brajović - generalna direktorica Direktorata za razvoj konkurentnosti i investicije u turizmu

Rođena je 10. aprila 1964. godine u Beogradu. Diplomirala na Univerzitetu u Titogradu na Pravnom fakultetu u maju 1987. godine. Od jula mjeseca 2012. godine obavlja funkciju generalne direktorke u Direktoratu za turistički razvoj i standarde, u Ministarstvu održivog razvoja i turizma.

Direktorat za turistički razvoj i standarde u svojoj nadležnosti obavlja poslove koji su vezani za kreiranje turističke politike, pripremu nacionalnih strateških dokumenata, predlaganje mjera koje se odnose na podsticanje investicione aktivnosti preduzetnika u oblasti turizma, promociju i praćenje investicija u turizmu, kao i unapređenje i poboljšanje tehničkih i drugih standarda i kvaliteta usluga u skladu sa međunarodno prihvaćenim standardima. Navedene aktivnosti sprovode se u cilju kreiranja jedinstvene turističke ponude uz predstavljanje turističkog proizvoda kroz niz sadržaja i turističkih vrijednosti kojima je Crna Gora izuzetno bogata.

Prethodna radna iskustva:
-Ministarstvo uređenja prostora i zaštita životne sredine, pomoćnik ministra u Sektoru za inspekcijski nadzor i prekršajni postupak. (2009. – jun 2012. godine)
-Savezna uprava carina i Uprava carina Crne Gore radila na rukovodećim pozicijama (1991. – 2009. godine), gdje je vodila i bila učesnik razvojnih projekata.
-Savezno ministarstvo za pravosuđe i upravu, Odsjek za politički sistem, Beograd, saradnik (1990. – 1991. godine).
-Sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo, stambene i komunalne poslove opštine Rovinj, Republika Hrvatska, saradnik (1989 - 1990).
-Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Crne Gore, saradnik (1988. - 1989. godine).
-Osnovni sud u Podgorici, pripravnik (1987. - 1988. godine). 
 

Kontakt:

Tel: (+382) 20 446 210
Fax: (+382) 20 446 302
E-mail: olivera.brajovic@mrt.gov.me