Rina Ivančević - generalna direktorica Direktorata za inspekcijske poslove i licenciranje

Kontakt:

Tel: (+382) 20 446 335
Fax: (+382) 20 446 215
E-mail: rina.ivancevic@mrt.gov.me