Srđan Mugoša- generalni direktor Direktorata za klimatske promjene

Kontakt:

Tel: (+382) 20 446 383
Fax: (+382) 20 446 215
E-mail: srdjan.mugosa@mrt.gov.me