Министарство одрживог развоја и туризма

Зоран Томић - Секретар Министарства

Рођен је 18.06.1960. на Цетињу. Дипломирао је на Универзитету Црне Горе у Титограду на Економском факултету 1983. године.

Послови секретара министарства обухватају организовање и координирање рада свих унутрашњих организационих јединица у Министарству, обезбјеђивање остваривања односа и сарадње са органима управе у управним областима за које је Министарство основано и другим органима, и друге послове које му одреди министар.

- Од децембра 2010. године до сада обавља функцију секретара министарства у Министарству одрживог развоја и туризма.
- Од децембра 2008 до децембра 2010. године - Секретар Министарства уређења простора и заштите животне средине
- Од 2006 до децембра 2008. године - Секретар Министарства за економски развој
- Од маја 2001 до 2006. године - Секретар Министарства привреде
- Од 1993 до априла 2001. године - Самостални савјетник за дрвну индустрију, индустрију папира и грађевинску индустрију у Министарство индустрије, енергетике и рударства
- Од 1991 до 1993. године - Савјетник за намјенску индустрију и машинску индустрију у Министарство индустрије, енергетике и рударства
- Од 1985 до 1991. године - Приправник и стручни сарадник за намјенску индустрију и машинску индустрију Сектору индустрије у Републичком секретаријату за послове привреде

Контакт:

Тел: (+382) 20 446 205
Фаx: (+382) 20 446 215
Е-маил: зоран.томиц@мрт.гов.ме