КАБИНЕТ

 

Милена Мијајловић - шефица кабинета

Решад Нухоџић - државни секретар

Дамир Давидовић - државни секретар

Саша Радуловић - државни секретар

Зоран Томић - секретар Министарства

Драгана Ченић - генерална директорица Директората за планирање простора

Душан Вуксановић - Генерални директор директората главног државног архитекте

Данило Гвозденовић - генерални директор Директората за грађевинарство

Рина Иванчевић - генерална директорица Директората за инспекцијске послове и лиценцирање 

Оливера Брајовић - генерална директорица Директората за туристички развој и стандарде

Ћазим Хоџић - генерални директор Директората за развој туристичке дестинације и туристичку инфраструктуру

Марко Чановић - генерални директор Директората за развој становања

Ивана Војиновић - генерална директорица Директората за животну средину

Драган Асановић- генерални директор Директората за управљање отпадом и комунални развој

Ешеф Хусић- генерални директор Директората за климатске промјене и медитеранске послове

Игор Грађевић- генерални директор Директората за ЕУ интеграције и међународну сарадњу