КАБИНЕТ

 

Милена Лукић - шефица кабинета

Решад Нухоџић - државни секретар

Дамир Давидовић - државни секретар

Саша Радуловић - државни секретар

Зоран Томић - секретар Министарства

Драгана Ченић - генерална директорица Директората за планирање простора

Данило Гвозденовић - генерални директор Директората за грађевинарство

Оливера Брајовић - генерална директорица Директората за туристички развој и стандарде

Марко Петричевић - генерални директор Директората за управљање туристичком дестинацијом

Марко Чановић - генерални директор Директората за развој становања

Ивана Војиновић - генерална директорица Директората за животну средину

Драган Асановић- генерални директор Директората за управљање отпадом и комунални развој

Марија Вукчевић- генерална директорица Директората за ЕУ интеграције и међународну сарадњу

Срђан Мугоша- генерални директор Директората за климатске промјене