КАБИНЕТ

 

Милена Мијајловић - шефица кабинета

Дамир Давидовић - државни секретар

Саша Радуловић - државни секретар

Јован Мартиновић - државни секретар

Зоран Томић - секретар Министарства

Марина Изгаревић - генерална директорица Директората за планирање простора

Душан Вуксановић - генерални директор Директората главног државног архитекте

Татјана Вујошевић - генерална директорица Директората за грађевинарство

Рина Иванчевић - генерална директорица Директората за инспекцијске послове и лиценцирање 

Оливера Брајовић - генерална директорица Директората за развој конкурентности и инвестиције у туризму

Ћазим Хоџић - генерални директор Директората за развој туристичке дестинације и туристичку инфраструктуру

Арменд Милла - генерални директор Директората за праћење туристичких токова и туристичког промета

Марко Чановић - генерални директор Директората за развој становања

Ивана Војиновић - генерална директорица Директората за животну средину

Драган Асановић- генерални директор Директората за управљање отпадом и комунални развој

Ешеф Хусић- генерални директор Директората за климатске промјене и медитеранске послове

Игор Грађевић- генерални директор Директората за ЕУ интеграције и међународну сарадњу

Нада Михаиловић Павићевић - генерална директорица Директората за валоризацију туристичких локалитета