Projekti

16.05.2011.

Saopštenje: Održana prva serija radionica Participativni pristup u prostornom planiranju

Saopštenje: Održana prva serija radionica Participativni pristup u prostornom planiranju Neophodno je informisati i edukovati sve aktere da građani imaju pravo, obavezu, ali i odgovornost, da učestvuju u izradi Prostorno-planske dokumentacije, a svaki prostorni plan će se mnogo lakše primijeniti, ukoliko u njegovom donošenju budu učestvovali građani, neki su od zaključaka serije radionica Participativni pristup prostornom planiranju, koje je organizovalo Ministarstvo održivog razvoja i turizma u okviru LAMP projekta (Projekat zemljišne administracije i upravljanja), koji se sprovodi u saradnji sa Svjetkom bankom...

31.03.2011.

Projekat: Izgradnja Regionalnog centra za obradu otpada za opštine Kotor, Tivat i Budva

Projekat: Izgradnja Regionalnog centra za obradu otpada za opštine Kotor, Tivat i Budva

Vlada Crne Gore je stvaranje uslova za ubrzani razvoj turizma definisala kao jedan od prioritetnih zadataka. Prepoznajući da je pitanje upravljanja komunalnim otpadom uz poštovanje odgovarajućih standarda, veoma bitan preduslov očuvanja životne sredine, a u vezi sa tim i povećanja kvaliteta turističke ponude, Vlada je usvojila odgovarajuće strateške dokumente...

10.07.2009.

Ova zemlja nam je dom

Crna Gora, najmlađa evropska zemlja, je 16. aprila 2009. godine započela jedan od svojih najvećih projekata na polju zaštite životne sredine, sađenjem 650 000 stabala širom zemlje.

Ovaj projekat je dio kampanje Ministarstva turizma i zaštite životne sredine Crne Gore „OVA ZEMLJA NAM JE DOM“. .Glavni cilj ove kampanje je da izgradi stav među građanima ka životnoj sredini kao njihovom domu, kako bi oni počeli da se ponašaju tako...

10.07.2009.

Projekat "Pravci razvoja Crne Gore ekološke države" - Finalna studija i Svodna studija

Donošenjem Deklaracije o ekološkoj državi Crnoj Gori, 20. septembra 2001.godine, i ustavnim definisanjem Crne Gore kao ekološke države, uspostavlja se jedan novi državni odnos prema životnoj sredini u Republici. Rezultat toga je i Projekat "Pravci razvoja Crne Gore ekološke države", koji je Vlada RCG usvojila marta 2001. godine...

10.07.2009.

Program monitoringa životne sredine Crne Gore

Godišnji monitoring životne sredine Crne Gore realizuje se kroz pet programa i to:

- Program kontrole kvaliteta vazduha
- Program ispitivanja kvantiteta i kvaliteta površinskih i podzemnih voda
- Program ispitivanja sadržaja opasnih i štetnih materija u zemljištu
- Program ispitivanja sadržaja radionuklida u životnoj sredini.
- Program praćenja stanja biodiverziteta

10.07.2009.

Regionalni vodovod za crnogorsko primorje

Projekat vodosnabdijevanja opština Crnogroskog primorja i Cetinja je jedan od najznačajnijih razvojnih programa Republike Crne Gore, sa direktnim uticajem na osnovno strateško opredjeljenje ekonomskog razvoja Crne Gore - turizam. Deficit u vodosnabdijevanju Crnogorskog primorja traje duže od 30 godina, a problem posebno kulminira u ljetnjim mjesecima, što znatno utiče na kvalitet turističke ponude...

10.07.2009.

Montenegroinvestments

Projects in Montenegro:Projekti u Crnoj Gori:Atlas Group,The Royal Blue Residence, Business Center Intours,HLT Fund,Celebic Ltd., Pearl Shore,Capital Estate,Gintasmont Investment,Mimosa Park, Adriatic Marinas, Papan Do Project,Black Mountain Resorts,Green Hospitality,Sonuba Montenegro, Montenegro Ventura partners, Montemena... Sagio residence Metropol...

http://www.montenegroinvestments.info/

10.07.2009.

Bjelasica and Komovi region

The Government of Montenegro has selected the Company that will be preparing a detailed Spatial Plan for the Bjelasica and Komovi region, a mountainous region in northern Montenegro. After inviting and receiving offers from experienced international companies with reputable capacities and experience in spatial planning, such as Halcrow from Great Britain, IBI Group from Canada, Geah from Austria and others, for the international tender for preparing a detailed Spatial plan for the Bjelasica and Komovi region, the winner has been recently selected.

http://www.bjelasica-komovi.com/

10.07.2009.

Projekat turističke valorizacije Velike plaže

With its length of 13km, its extraordinary location and marvelous scenery, unique flora and fauna, medicinal qualities and the azure sea, with plenty of sunnny days per year, unspoiled nature and hospitable people who know the meaning of being a good host, the area of VELIKA PLAŽA (Long Beach) certainly offers a wide range of opportunities - your creativity, along with compliance with the principles of sustainable development, being the only possible limiting factor. If you are good, if you are the best, if you have a sense for creating balance between nature and humanity, in the light of the expertise and technological achievements of the 21st century, then you may recognize your business interest here. But there is more to VELIKA PLAŽA than this. This is one of those projects that, if properly designed and implemented, have the capacity to change the quality of life of people living in the region or even the whole country of Montenegro, a state in the heart of Europe