>

Rezime: Milenijumski razvojni ciljevi

Datum objave: 02.04.2013 15:49 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Rezime: Milenijumski razvojni ciljevi

• U septembru 2000. godine državnici tadašnjih 189 zemalja članica Ujedinjenih nacija usvojili su Milenijumsku deklaraciju, politički dokument UN-a za 21. vijek, koji utvrđuje ciljeve na pojedinim područjima od interesa za sve članice kao i međunarodnu zajednicu u cjelini, te aktivnosti koje trebaju doprinijeti njenom ostvarenju.

• Države članice UN-a nastojaće da do 2015. godine ostvare osam ključnih razvojnih ciljeva, odnosno učiniće maksimum u njihovu ispunjavanju u zadatim rokovima ili će se barem značajno približiti njihovom konačnom sprovodjenju.
.
• Milenijumski razvojni ciljevi istaknuti u Milenijumskoj deklaraciji jesu:

1. Iskorijeniti ekstremno siromaštvo i glad;
2. Ostvarivanje univerzalno osnovno obrazovanje;
3. Promovisati ravnopravnost polova i osnaživanje žena;
4. Redukovati smrtnost djece;
5. Poboljšati zdravlje majki-rodilja;
6. Boriti se protiv HIV/AIDS-a, malarije i drugih zaraznih bolesti;
7. Obezbjeđivanje ekološke stabilnosti;
8. Uspostavljanje globalnog partnerstva za mir

• Članstvom u Ujedinjenim Nacijama, Crna Gora je preuzela odgovornost za implementaciju razvojnih ciljeva, kao i obavezu izrade izvještaja koji koristi MRC-eve kao okvir za utvrdjivanje postojećeg statusa razvoja. Njihovo dostizanje u predviđenim rokovima čine jednu od najvažnijih obaveza Crne Gore.

• Kako bi se dao podsticaj sprovođenju MRC-eva, Crna Gora usvojila je u julu 2010. godine Srednjoročni izvještaj o dostizanju Milenijumskih razvojnih ciljeva, te ga iste godine predstavila samitu Ujedinjenih nacija u New Yorku. U izradi izvještaja svoj su doprinos dali različiti činioci – predstavnici resornih ministarstava i tijela Vlade Crne Gore, naučnih institucija i nevladinih udruženja. Koordinator projekta bilo je Odeljenje za podršku Nacionalnom savjetu za održivi razvoj, a sam stručni sadržaj izrađen je u resornim ministarstvima. Takodje, značajno je i učešće nevladinih udruženja, kao i ostalih relevantnih stručnjaka u ovom jedinstvenom parcipativnom procesu. Stručnu, tehničku i finansijsku podršku projektu dao je i (UNDP) u Crnoj Gori.


• Srednjoročni izvještaj o dostizanju Milenijumskih razvojnih ciljeva navodi tri strateška razvojna prioriteta u skladu sa kojim su definisani postavljeni ciljevi:

a) Implementacija principa održivog razvoja uz rast ekonomskih sloboda i jačanje uloge privatnog sektora,
b) Jačanje vladavine prava kao preduslova izgradnje modernih institucija parlamentarne demokratije i zaštite osnovnih ljudskih prava i sloboda i
c) Poboljšanje životnog standarda ponudom kvalitetnijih javnih usluga kroz efikasne I održive sisteme obrazvanja, zdravstva i socijalne zaštite.


Kao dio procesa praćenja ostvarenja u sprovođenju Ciljeva, Odeljenje za podršku Nacionalnom savjetu za Održivi razvoj u Ministarstvu održivog razvoja i turizmu izradilo je dva godišnja izvještaja o sprovođenju sprovodjenju Milenijumskih razvojnih ciljeva u Crnoj Gori. Prvi godišnji izvještaj Vlada je usvojila u decembru 2011. godine, a Drugi u april 2013. godine.

Posvećenost sprovođenju Ciljeva, Crna Gora dokazuje , izmedju ostalog i učešćem na događaju na visokom nivou o Milenijumskim razvojnim ciljeva koji će se održati u septembru 2013. godine u sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku.