>

Projekat - Ubrzanje ostvarivanja milenijumskih razvojnih ciljeva u Crnoj Gori

Datum objave: 25.09.2013 13:45 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


FOKUS
Vlada Crne Gore i Sistem Ujedinjenih nacija u zemlji sprovode projekat Ubrzanje ostvarivanja Milenijumskih razvojnih ciljeva u Crnoj Gori, koji će se skoncentrisati na ostvarivanje Cilja 1 - smanjenje relativnog siromaštva i ostalih dimenzija siromaštva, sa fokusom na povećanje zaposlenosti mladih. Projekat sprovodi Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u partnerstvu sa Ministarstvom prosvjete (Uprava za mlade i sport) i Ministarstvom rada i socijalnog staranja. Sistem UN u zemlji pruža ekspertsku, tehničku i finansijsku podršku projektu.

CILJ
Rezultat projekta biće Akcioni plan za zapošljavanje mladih koji će definisati set mjera i aktivnosti usmjerenih na smanjenje nezaposlenosti mladih. Akcioni plan biće pripremljen do kraja oktobra 2013. godine, a najvećim dijelom realizovan u toku 2014. godine. Plan će takođe predvidjeti i određeni broj srednjeročnih mjera.

PROCES
Metodologija pripreme Akcionog plana za zapošljavanje mladih bazira se na dvije komponente:
1. analizi postignutih rezultata u oblasti zapošljavanja mladih, kao i
2. analizi prepreka u realizaciji mjera koje se ne sprovode predviđenom dinamikom.
Pomenute analize sprovode se u 4 segmenta: politike koje se tiču zapošljavanja mladih, finansijski okvir za sprovođenje mjera u oblasti zapošljavanja mladih, ponuda (usluge i programi za podršku zapošljavanju mladih) i potražnja (kapaciteti i potrebe samih mladih).

Akcioni plan se priprema na osnovu temeljne analize postojećeg stanja u oblasti zapošljavanja mladih, i to kroz pregled postojećih zakona, strategija, mjera, podataka i izvještaja u ovoj oblasti, kao i kroz terensko istraživanje koje obuhvata razgovore i fokus grupe sa relevantnim institucijama, kao i samim mladima, tokom septembra i oktobra 2013. godine. Konsultacije sa mladim ljudima sprovedene su kroz 3 regionalne fokus grupe, kao i putem onlajn upitnika koji je otvoren do 15. oktobra. Pozivamo vas da se priključite procesu izrade Akcionog plana i popunite Upitnik koji se nalazi na website-u: Mladi.odrzivabuducnost.me.

REZULTAT
Nakon sumiranja nalaza višeslojne analize, početkom oktobra biće organizovan okrugli sto sa relevantnim akterima iz oblasti zapošljavanja mladih. Cilj je da se se identifikuju prioritetne mjere u ovoj oblasti i aktivnosti za njihovo ubrzanje. Zaključci sa okruglog stola poslužiće za izradu nacrta Akcionog plana, koji će biti razmatran i usaglašen na narednom okruglom stolu planiranom za kraj oktobra.

Proces pripreme biće okončan usvajanjem Akcionog plana za zapošljavanje mladih od strane Vlade Crne Gore u novembru mjesecu čime će relevantni akteri, prepoznati kao nosioci aktivnosti, i formalno postati odgovorni za njihovo sprovođenje.