>

Nacionalni savjet za održivi razvoj (NSzOR)

Datum objave: 05.07.2013 16:02 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i urizma

Ispis Štampaj stranicu


Nacionalni savjet za održivi razvoj (NSzOR) osnovan je 2002. godine uoči Svjetskog Samita o održivom razvoju u Johanesburgu kao savjetodavno tijelo Vladi Crne Gore sa misijom da savjetima utiče na vladinu politiku u oblasti održivog razvoja.

U prvobitnom sastavu Savjet je imao 45 članova predstavnika različitih društvenih struktura. Njegovom reformom 2008. godine broj članova Savjeta je smanjen na 23 predstavnika svih društvenih struktura: šef Odjeljenja za podršku Nacionalnom savjetu za održivi razvoj (Ministarstvo održivog razvoja i turizma) - generalni sekretar Savjeta, predstavnici Vlade (5), lokalnih samouprava (3), akademije (2), biznis sektora (4), nevladinih organizacija (4) i nezavisne ličnosti/eksperti u oblasti održivog razvoja (4).

Uvođenje grupe nezavisnih ličnosti predstavlja jednu od novina u radu i strukturi Savjeta, i rezultat je reforme Savjeta sprovedene 2008. godine. Savjetom predsjedava predsjednik Vlade Crne Gore. Takođe, reformom Savjeta, omogućeno je formiranje radnih grupa koje su doprinjele efikasnijijem kontinuitetu u radu Savjeta tokom godine, kao i formiranje lokalnih savjeta održivog razvoja.

Neke od najvažnijih strategija i politika koje su do sada razmatrane na Savjetu su: Strategija razvoja energetike do 2020, Nacionalna strategija integralnog upravljanja obalnim područjem, Prostorni plan Crne Gore do 2025. godine, Nacionalna politika upravljanja šumama i šumskih zemljištem i sl. Između ostalih tema, Savjet je do sada radio i na davanju podrške programima očuvanja i zaštite kulturnog i prirodnog nasleđa, promovisanju razvoja ekonomije na bazi održivog korišćenja prirodnih i ljudskih resursa i uvođenju teme održivog razvoja u obrazovne programe.

U septembru 2011. godine, Vlada je usvojila prvu studiju koju je pripremio Savjet – Analiza o ostvarenjima i izazovima ekološke države - 20. godina ekološke Crne Gore.

Savjet je bio jedan od ključnih tijela uključenih u definisanje platforme Crne Gore za učešće na Konferenciji Ujedinjenih nacija o održivom razvoju Rio+20, najvećem događaju u oblasti održivog razvoja koja se održala u junu 2012. godine.

U skladu sa Odlukom o obrazovanju Nacionalnog savjeta za održivi razvoj ("Sl. list Crne Gore", br. 47/08 od 07.08.2008.), članovima Savjeta istekao je trogodišnji mandat krajem 2012. godine i u skladu sa navedenim u toku 2013. godine započela je njegova reforma.

Lokalni savjeti: Decembra 2010. godine opština Danilovgrad formirala je Lokalni savjet za održivi razvoj kao prvo tijelo koje okuplja sve predstavnike društvenih struktura na lokalnom nivou u Crnoj Gori sa mandatom da strateški razmatra izazove održivog razvoja te opštine. U saradnji sa resornim Ministarstvom (tadašnjom Kancelarijom za održivi razvoj), Nacionalnim savjetom za održivi razovj i uz ekspertsku pomoć Vlade Holandije, opština Danilovgrad izradila je Lokalnu strategiju održivog razvoja, koju je Skupština Opštine usvojila u aprilu 2011. godine.

Odluka o formiranju Nacionalnog savjeta za održivi razvoj

Analiza o ostvarenjima i izazovima ekološke države - 20. godina ekološke Crne Gore