>

Saopštenje: Održana 31. sjednica Nacionalnog savjeta za održivi razvoj, klimatske promjene i integralno upravljanje obalnim područjem

Saopštenje: Održana 31. sjednica Nacionalnog savjeta za održivi razvoj, klimatske promjene i integralno upravljanje obalnim područjem
Datum objave: 11.01.2017 16:04 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo održivog razvoja i turizma


Danas je u Podgorici održana 31. sjednica Nacionalnog savjeta za održivi razvoj, klimatske promjene i integralno upravljanje obalnim područjem kojom je predsjedavao predsjednik Crne Gore Filip Vujanović.

Na sjednici su razmotrene tekuće i planirane aktivnosti u okviru valorizacije potencijala Bjelasice i Komova. Vrednujući njegov značaj za razvoj sjevera Crne Gore, u toku ove godine biće intenzivirane aktivnosti za tri skijališta planirana Prostornim planom posebne namjene Bjelasice i Komova- Kolašina 1600, Cmiljače u Bijelom Polju i Žarskog u Mojkovcu.

U primjeni Nacionalne strategije održivog razvoja do 2030. godine i uspostavljanja optimalne institucionalne organizacije i finansiranja održivog razvoja ocijenjeno je da bi bilo primjereno da postojeći Nacionalni savjet, kao savjetodavno tijelo Vlade, bude transformisan u Državni savjet za održivi razvoj.

U oblasti klimatskih promjena iskazano je očekivanje da će Zakon o potvrđivanju Pariskog Sporazuma o smanjenju emisija gasova staklene bašte biti donijet u prvoj polovini ove godine. Takođe, podržane su aktivnosti na uvođenju nisko-karbonskog pristupa kojim se podstiče nisko-karbonski model razvoja turizma.

U oblasti ljudskih i društvenih resursa data je podrška sprovođenju Strategije za mlade 2017-2021 i Akcionog plana Strategije razvoja ženskog preduzetništva za 2017. godinu i ocijenjeno da će ovi dokumenti doprinijeti implementaciji Akcionog plana Nacionalne strategije održivog razvoja do 2030. godine. Takođe, razmotren je i upućen u dalju proceduru prema Vladi Crne Gore Peti godišnji izvještaj o sprovođenju Milenijumskih razvojnih ciljeva u Crnoj Gori, kao i Pilot izvještaj o realizaciji Akcionog plana Nacionalne strategije integralnog upravljanja obalnim područjem.

Razmatrajući dosadašnje aktivnosi u tretmanu otpada Nacionalni savjet je ukazao na neophodnost njihovog intenziviranja, čime će se u skladu sa standardima EU, obezbijediti najefikasniji model sakupljanja, selekcije, reciklaže, sa krajnjim ciljem termičke obrade otpada.

Nacionalni savjet je razmatrao i druga pitanja iz svoje nadležnosti.