>

Priprema ekološke remedijacije oblasti Port Milena u Ulcinju iskopavanjem i tretmanom kontaminiranog mulja i sedimenta

Datum objave: 26.02.2014 15:52 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Vlada Slovenije je posredstvom UNIDOa i uz podršku Ministarstva održivog razvoja i turizma Vlade Crne Gore odobrila sredstva za implementaciju projekta ,,Priprema ekološke remedijacije oblasti Port Milena u Ulcinju iskopavanjem i tretmanom kontaminiranog mulja i sedimenta” u iznosu od 257.900 eura.

Implementacija ovog projekta predstavlja preduslov za buduću, kompleksnu, ekološku rehabilitaciju ovog područja koja podrazumjeva: odstranjivanje sedimenta i mulja iz kanala; izgradnju kanalizacionih postrojenja za tretman komunalnih i industrijskih otpadnih voda; prostorna organizacija područja oko Port Milene i prilagođavanje terena za turističke i sportske aktivnosti kao i izgradnja kanala između Port Milene i rijeke Bojane.

Cilj projekta je da odradi sve neophodne pripremne poslove i profesionalne usluge sa posebnim naglaskom na procjeni koje je rješenje najadekvatnije za tretman kontaminiranog mulja i sedimenta nakon vađenja iz kanala (način i mjesto odlaganja, tretman kako sedimenta tako i mjesta odlaganja).

Početak projekta je najavljen za mart 2014. godine.