Manja slova Veća slova RSS

Unutrašnje organizacione jedinice Ministarstva su:

1. Direktorat za planiranje prostora
1.1. Direkcija za strateški prostorni razvoj
1.2. Direkcija za lokalna planska dokumenta
1.3. Direkcija za državna planska dokumenta
1.4. Direkcija za monitoring implementacije planskih dokumenata
1.5. Direkcija za normativno pravne poslove i drugostepeni postupak iz oblasti planiranja prostora

2. Direktorat za građevinarstvo
2.1. Direkcija za strateški razvoj građevinarstva
2.2. Direkcija za normativno pravne poslove i drugostepeni postupak iz oblasti građevinarstva
2.3. Direkcija za izdavanje dozvola
2.4. Direkcija za izdavanje licenci i urbanističko-tehničkih uslova

3. Direktorat za turistički razvoj i standarde
3.1. Direkcija za standarde u oblasti turizma
3.1.1. Odsjek za standarde i propise
3.1.2. Odsjek za upravni postupak
3.2. Direkcija za ugostiteljstvo, turistički razvoj i investicione projekte

4. Direktorat za upravljanje turističkom destinacijom
4.1. Direkcija za turističku strategiju i politiku
4.2. Direkcija za posebne oblike turizma i turističku infrastrukturu
4.2.1. Odsjek za praćenje i razvoj festivalske scene 

5. Direktorat za razvoj stanovanja
5.1. Direkcija za stanovanje
5.2. Direkcija za regularizaciju

6. Direktorat za životnu sredinu
6.1. Direkcija za horizontalno zakonodavstvo
6.2. Direkcija za zaštitu vazduha i zaštitu od buke u životnoj sredini
6.3. Direkcija za kontrolu industrijskog zagađenja i upravljanja hemikalijama
6.4. Direkcija za zaštitu prirode

7. Direktorat za upravljanje otpadom i komunalni razvoj
7.1. Direkcija za upravljanje otpadom
7.2. Direkcija za komunalni razvoj

8. Direktorat za EU integracije i međunarodnu saradnju
8.1. Direkcija za EU integracije
8.2. Direkcija za upravljanje pretpristupnom podrškom EU i ostalim fondovima
8.3. Direkcija za međunarodnu saradnju

9. Direktorat za klimatske promjene

10. Kabinet ministra

11. Služba za opšte poslove, ljudske resurse, finansije, logističku i tehničku podršku
11.1. Kancelarija za opšte poslove
11.2. Kancelarija za ljudske resurse
11.3. Kancelarija za finansijsko-računovodstvene poslove
11.4. Kancelarija za logističku i tehničku podršku

12. Odjeljenje za unutrašnju reviziju

13. Odeljenje za komunikaciju i PR

14. Odjeljenje za monitoring projekata

15. Odjeljenje za održivi razvoj i integralno upravljanje morem i priobalnim područjem

16. Odjeljenje za podršku i razvoj procesa