Manja slova Veća slova RSS

Unutrašnje organizacione jedinice Ministarstva su:


1. Direktorat za planiranje prostorom
1.1. Direkcija za strateški prostorni razvoj
1.2. Direkcija za planska dokumenata
1.2.1. Odsjek za davanje mišljenja i saglasnosti na planska dokumenta
1.2.2. Odsjek za pripremu izrade planova
1.3. Direkcija za monitoring implementacije planskih dokumenata
1.4. Direkcija za normativno pravne poslove i drugostepeni postupak iz oblasti planiranja prostorom 

2. Direktorat za građevinarstvo
2.1. Direkcija za strateški razvoj građevinarstva
2.2. Direkcija za normativno pravne poslove i drugostepeni postupak iz oblasti građevinarstva
2.3. Direkcija za izgradnju objekata 

3. Direktorat za turistički razvoj i standarde
3.1. Direkcija za standarde u oblasti turizma
3.1.1. Odsjek za standarde i propise
3.1.2. Odsjek za upravni postupak
3.2. Direkcija za turistički razvoj i investicione projekte
3.3. Direkcija za ugostiteljstvo 

4. Direktorat za upravljanje turističkom destinacijom
4.1. Direkcija za turističku strategiju i politiku
4.2. Direkcija za posebne oblike turizma i turističku infrastrukturu 

5. Direktorat za razvoj stanovanja
5.1. Direkcija za stanovanje
5.2. Direkcija za regularizaciju

6. Direktorat za životnu sredinu i klimatske promjene
6.1. Direkcija za usklađivanje propisa sa EU i horizontalno zakonodavstvo
6.1.1. Odsjek za evropske integracije i harmonizaciju propisa
6.1.2. Odsjek za horizontalno zakonodavstvo
6.2. Direkcija za klimatske promjene i kvalitet vazduha
6.2.1. Odsjek za klimatske promjene
6.2.2. Odsjek za zaštitu vazduha i zaštitu od buke u životnoj sredini
6.3. Direkcija za kontrolu industrijskog zagađenja i upravljanja hemikalijama
6.4. Direkcija za zaštitu prirode
6.5. Direkcija za integrisano upravljanje morem i priobalnim područjem 

7. Direktorat za upravljanje otpadom i komunalni razvoj
7.1. Direkcija za upravljanje otpadom
7.2. Direkcija za komunalni razvoj 

8. Kabinet ministra 

9. Služba za opšte poslove, ljudske resurse, finansije, logističku i tehničku podršku
9.1. Kancelarija za opšte poslove
9.2. Kancelarija za ljudske resurse
9.3. Kancelarija za finansijsko-računovodstvene poslove
9.4. Kancelarija za logističku i tehničku podršku 

10. Odjeljenje za unutrašnju reviziju

11. Odjeljenje za upravljanje fondovima EU 

12. Odjeljenje za međunarodnu saradnju 

13. Odjeljenje za razvoj prioritetnih projekata – Bjelasica i Komovi

14. Odjeljenje za komunikacije 

15. Odjeljenje za podršku Nacionalnom savjetu za održivi razvoj