Manja slova Veća slova RSS

Unutrašnje organizacione jedinice Ministarstva su:

1. Direktorat za planiranje prostora
1.1. Direkcija za praćenje stanja u prostoru
1.2. Direkcija za planska dokumenta

2. Direktorat Glavnog državnog arhitekte

3. Direktorat za građevinarstvo
3.1. Direkcija za razvoj građevinarstva
3.2. Direkcija za normativno pravne poslove
3.3. Direkcija za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova
3.4. Direkcija za izdavanje dozvola

4. Direktorat za inspekcijske poslove i licenciranje
4.1. Direkcija za inspekcijski nadzor za južni region
4.2. Direkcija za inspekcijski nadzor za centralni region
4.3. Direkcija za inspekcijski nadzor za sjeverni region
4.4. Direkcija za licence i registar
4.5. Direkcija za drugostepeni postupak

5. Direktorat za razvoj konkurentnosti i investicije u turizmu
5.1. Direkcija za turistički razvoj, standarde i unapredjenje konkurentnosti u turizmu
5.1.1. Odsjek za standarde i propise
5.1.2. Odsjek za upravni postupak
5.1.3. Odsjek za medjunarodnu saradnju
5.2. Direkcija za praćenje investicionih projekata i ugostiteljstvo

6. Direktorat za razvoj turističke destinacije i turističku infrastrukturu
6.1. Direkcija za strateško planiranje, praćenje turističkih tokova i politike
6.2. Direkcija za diversifikaciju turističke ponude
6.2.1. Odsjek za praćenje i razvoj manifestacija

7. Direktorat za razvoj stanovanja
7.1. Direkcija za stanovanje
7.2. Direkcija za legalizaciju

8. Direktorat za životnu sredinu
8.1. Direkcija za horizontalno zakonodavstvo
8.2. Direkcija za zaštitu vazduha i zaštitu od buke u životnoj sredini
8.3. Direkcija za kontrolu industrijskog zagađenja i upravljanja hemikalijama
8.4. Direkcija za zaštitu prirode

9. Direktorat za upravljanje otpadom i komunalni razvoj
9.1. Direkcija za upravljanje otpadom
9.2. Direkcija za komunalni razvoj

10. Direktorat za klimatske promjene i mediteranske poslove
10.1. Direkcija za klimatske promjene
10.2. Direkcija za mediteranske poslove

11. Direktorat za EU integracije i međunarodnu saradnju
11.1. Direkcija za EU integracije
11.2. Direkcija za međunarodnu saradnju
11.3. Direkcija za upravljanje pretpristupnom podrškom EU i ostalim fondovima

12. Kabinet ministra

13. Služba za opšte poslove, ljudske resurse, finansije, logističku i tehničku podršku
13.1. Kancelarija za opšte poslove
13.2. Kancelarija za ljudske resurse
13.3. Kancelarija za finansijsko-računovodstvene poslove
13.4. Kancelarija za logističku i tehničku podršku

14. Odeljenje za komunikaciju i PR

15. Odjeljenje za unutrašnju reviziju

16. Odjeljenje za monitoring projekata