Manja slova Veća slova RSS
>

Saopštenje: Održan I sastanak Upravnog odbora na projektu ,,Revizija Nacionalnog plana implementacije Stokholmske konvencije o dugotrajnim organskim zagađivačima (POPs)"

Saopštenje: Održan I sastanak Upravnog odbora na projektu ,,Revizija Nacionalnog plana implementacije Stokholmske konvencije o dugotrajnim organskim zagađivačima (POPs)"
Datum objave: 22.12.2016 13:14 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo održivog razvoja i turizma

U utorak, 20. decembra tekuće godine, u prostorijama Ministarstva održivog razvoja i turizma, održan je I sastanak Upravnog odbora na projektu ,,Revizija Nacionalnog plana implementacije Stokholmske konvencije o dugotrajnim organskim zagađivačima (POPs)". Članove Upravnog odbora čine predstavnici Ministarstva održivog razvoja i turizma, Ministarstva zdravlja, Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, Instituta za javno zdravlje, Agencije za zaštitu životne sredine i Privredne komore.

Generalna direktorica za EU integracije i međunarodnu saradnju Marija Vukčevićocijenila je da je projekat tokom dosadašnje implementacije u potpunosti ispunio očekivanja, te da se sve aktivnosti realizuju planiranom dinamikom. Upoznala je članove Upravnog odbora o zaključcima sa uvodnog sastanka i uvodne radionice održane u septembru tekuće godine, kada su dobijene smjernice i utvrđena metodologija za izradu projektnih aktivnosti, kao i da su na osnovu istih formirane četiri radne grupe. Vukčević je istakla da su kreirani dokumenti na osnovu kojih će se planirati dalja implementacija projekta. Posebnu zahvalnost za uspješnu realizaciju dosadašnjih aktivnosti uputila kolegama iz Centra za ekotoksikološka ispitivanja, koji je odabran kao izvršna agencija za izradu inventara POPsova, kao i jasnim inputima eksperta angažovanog na projektu i kolegama iz Programa Ujedinjenih nacija za životnu sredinu kao implementacione agencije, kao i svim članovima nacionalnih radnih grupa koji su predano radili na realizaciji navedenih aktivnosti. Vukčević vjeruje da će projekat do kraja sprovođenja pokazati ozbiljnost svih uključenih strana i potvrditi posvećenost Crne Gore uspostavljanju bezbjednog sistema upravljanja dugotrajnim organskim zagađivačima, odnosno, cjelokupnom hemijskom bezbjednošću.

Pomoćnica direktora Centra za ekotoksikološka ispitivanja i koordinator na projektu, Danijela Šuković, predstavila status realizovanih aktivnosti i plan rada u narednom periodu. Upoznala je članove sa konkretnim rezultatima poput izrade institucionalnog i regulatornog okvira za POPs hemikalije u Crnoj Gori, plana rada za nenamjerno proizvedene POPs, plana rada za POPs pesticide, plana rada za nove POPs - BCD, PFOS i plana rada za socio ekonomsku procjenu uticaja POPs hemikalija i rodnu analizu u upravljanju POPs hemikalijama.

Projekat ,,Revizija Nacionalnog plana implementacije Stokholmske konvencije o dugotrajnim organskim zagađivačima (POPs)" realizuje se u saradnji Ministarstva održivog razvoja i turizma i Programa Ujedinjenih nacija za životnu sredinu i Centrom za ekotoksikološka ispitivanja. Projekat se finasira iz Globalnog fonda za životnu sredinu, u iznosu od 200.000 dolara i nacionalno kofinansiranje u iznosu od 20.000. Realizacija projekta počela je u septembru 2016. i trajaće do septembra 2018.
Osnovni cilj projekta je ažuriranje inventara starih POPs hemikalija, razvoj novog POPs inventara zajedno sa Akcionim planovima za smanjenje rizika izloženosti POPs hemikalijama, zatim, podizanje svijesti svim ciljnim grupama o rizicima izlaganja POPs hemikalijama, kao i uspostavljanje mjera za smanjenje ovog rizika.