Manja slova Veća slova RSSDirektorat za EU integracije i međunarodnu saradnju

03.03.2014.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav pripremnog IPA Sektorskog monitoring odbora za Operativni program Regionalni razvoj 2012-2013

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“ br.7/12), Ministarstvo održivog razvoja i turizma upućuje...

31.01.2014.

Audio izjave sa press konferencije povodom prezentacije rezultata rada Ministarstva u 2013. i plana rada za 2014. godinu

Audio izjave sa press konferencije povodom prezentacije rezultata rada Ministarstva u 2013. i plana rada za 2014. godinu

Audio izjave sa press konferencije povodom prezentacije rezultata rada Ministarstva u 2013. i plana rada za 2014. godinu

29.01.2014.

Saopštenje: Organizacija važnijih sastanaka na temu DIS-a

Održan sastanak sa revizorima iz konsultantske kuće KPMG 28. januar 2013. godine (Ministarstvo održivog razvoja i turizma), 30. januar 2013.godine (Ministarstvo saobraćaja i pomorstva) i 16, 21 i 23. januar 2013. godine (Direkcija javnih radova) u okivru revizije/ocjene usklađenosti sistema...

29.01.2014.

Saopštenje: Jačanje kapaciteta operativne strukture za IPA III komponentu

U dijelu koji se tiče horizontalnih pitanja, pored podrške u realizaciji aktivnosti vezanih za komponentu IPA III, ona obuhvataju: upravljanje ljudskim resursima, upravljanje rizicima, izvještavanje o nepravilnostima, interni sistem kontrole, poštovanje zahtjeva vezanih za informisanje i promovisanje, evaluaciju programa...

29.01.2014.

Saopštenje: Održani sastanci operativne strukture za IPA komponentu III na temu praćenja realizacije projekata iz operativnog programa ''regionalni razvoj 2012-2013’’

U periodu od 27. januara 2012. godine do 20. novembra 2013. godine održano je 12 sastanaka članova Operativne strukture koju sačinjavaju predstavnici...

29.01.2014.

Operativni program Regionalni razvoj 2012-2013

Operativni program Regionalni razvoj 2012-2013

29.01.2014.

Uredba o organizaciji decentralizovanog upravljanja Instrumentom pretpristupne pomoći Evropske Unije

Uredba o organizaciji decentralizovanog upravljanja Instrumentom pretpristupne pomoći Evropske Unije

Prethodna prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13