Manja slova Veća slova RSSDirektorat za EU integracije i međunarodnu saradnju

19.03.2015.

Najava tendera za radove/Announcement for tender for works

Ugovor o radovima “ Izgradnja kanalizacione mreze i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) u opštini Berane ” u okviru Operativnog programa "Regionalni razvoj" 2012-2013 iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u Crnoj Gori...

10.03.2015.

Najava tendera za radove

Ugovor o radovima “Projektovanje i izgradnja nove elektro-vučne podstanice - Trebešica” u okviru Operativnog programa "Regionalni razvoj" 2012-2013 iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u Crnoj Gori.

09.12.2014.

Saopštenje: Obezbijeđena podrška Crnoj Gori 26 miliona eura za finansiranje projekata iz oblasti zaštite životne sredine i saobraćaja

Saopštenje: Obezbijeđena podrška Crnoj Gori 26 miliona eura za finansiranje projekata iz oblasti zaštite životne sredine i saobraćaja

Prvi Sektorski monitoring odbor za Operativni program Regionalni razvoj 2012 - 2013. održan je u utorak, 09. decembra, sa početkom u 9.30 časova, u Ministarstvu održivog razvoja i turizma...

08.12.2014.

Konferencija za medije: Podrška Crnoj Gori 26 miliona eura kroz IPA komponentu III Regionalni razvoj

Prvi Sektorski monitoring odbor za Operativni program Regionalni razvoj 2012 - 2013. biće održan u utorak, 09. decembra, sa početkom u 9.30 časova, u Ministarstvu održivog razvoja i turizma (IV Proleterske 19, multimedijalna sala, prizemlje)...

05.11.2014.

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav IPA Sektorskog monitoring odbora za Operativni program Regionalni razvoj 2012-2013

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“ br.7/12), Ministarstvo održivog razvoja i turizma upućuje...

11.03.2014.

Najava: Pripremni Sektorski monitoring odbor za Operativni program Regionalni razvoj 2012-2013

U srijedu, 19. marta sa početkom u 9.30 časova, u prostorijama Ministarstva održivog razvoja i turizma, biće održan pripremni Sektorski monitoring odbor za Operativni program Regionalni razvoj 2012-2013...

03.03.2014.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav pripremnog IPA Sektorskog monitoring odbora za Operativni program Regionalni razvoj 2012-2013

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“ br.7/12), Ministarstvo održivog razvoja i turizma upućuje...

31.01.2014.

Audio izjave sa press konferencije povodom prezentacije rezultata rada Ministarstva u 2013. i plana rada za 2014. godinu

Audio izjave sa press konferencije povodom prezentacije rezultata rada Ministarstva u 2013. i plana rada za 2014. godinu

Audio izjave sa press konferencije povodom prezentacije rezultata rada Ministarstva u 2013. i plana rada za 2014. godinu

29.01.2014.

Saopštenje: Organizacija važnijih sastanaka na temu DIS-a

Održan sastanak sa revizorima iz konsultantske kuće KPMG 28. januar 2013. godine (Ministarstvo održivog razvoja i turizma), 30. januar 2013.godine (Ministarstvo saobraćaja i pomorstva) i 16, 21 i 23. januar 2013. godine (Direkcija javnih radova) u okivru revizije/ocjene usklađenosti sistema...

29.01.2014.

Saopštenje: Jačanje kapaciteta operativne strukture za IPA III komponentu

U dijelu koji se tiče horizontalnih pitanja, pored podrške u realizaciji aktivnosti vezanih za komponentu IPA III, ona obuhvataju: upravljanje ljudskim resursima, upravljanje rizicima, izvještavanje o nepravilnostima, interni sistem kontrole, poštovanje zahtjeva vezanih za informisanje i promovisanje, evaluaciju programa...