Мања слова Већа слова РСС

Директорат за грађевинарство

08.04.2016.

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога правилника о садржају и облику документа о техничкој оцјени

Министарство одрживог развоја и туризма позива невладине организације које се баве питањима из области производње, увоза и /или дистрибуције грађевинских производа да учествују у процесу избора једног представника у Радној групи за израду горе наведеног акта...

08.04.2016.

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога правилника о ближим условима за издавање и укидање именовања за оцјену и провјеру постојаности својстава и садржају и начину вођења евиденције о изда

Министарство одрживог развоја и туризма позива невладине организације које се баве питањима из области производње, увоза и /или дистрибуције грађевинских производа да учествују у процесу избора једног представника у Радној групи за израду горе наведеног акта...

08.04.2016.

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога правилника о ближим условима за издавање и укидање именовања за издавање техничке оцјене и документа о оцјени као и листе група производа

Министарство одрживог развоја и туризма позива невладине организације које се баве питањима из области производње, увоза и /или дистрибуције грађевинских производа да учествују у процесу избора једног представника у Радној групи за израду горе наведеног акта...

08.04.2016.

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога правилника о начину израде документа о оцјени као садржај и начин вођења евиденције издатих докумената о оцјени

Министарство одрживог развоја и туризма позива невладине организације које се баве питањима из области производње, увоза и /или дистрибуције грађевинских производа да учествују у процесу избора једног представника у Радној групи за израду горе наведеног акта.

28.03.2016.

Извјештај о раду и стању у управним областима Министарства одрживог развоја и туризма за 2015. годину

Извјештај о раду и стању у управним областима Министарства одрживог развоја и туризма за 2015. годину

10.02.2016.

Продужење рока за достављање захтјева по јавном позиву за инвеститоре - привредна друштва чија је основна дјелатност грађење објеката за учешће у Пројекту рјешавања стамбених потреба грађана по повољним условима -1000+ станова

Продужење рока за достављање захтјева по јавном позиву за инвеститоре - привредна друштва чија је основна дјелатност грађење објеката за учешће у Пројекту рјешавања стамбених потреба грађана по повољним условима -1000+ станова

Министарство оџивог развоја и туризма обавјештава све заинтересоване да се рок за подношење захтјева на основу Јавног позива за инвеститоре - привредна друштва чија је основна дјелатност грађење објеката за учешће у Пројекту рјешавања стамбених потреба грађана по повољним условима -1000+ станова, који истиче 12. фебруара 2016. године, продужава до 26. фебруара 2016. године...

03.02.2016.

Одговор: Конкурс у потпуности у складу са Законом, габарити превиђени Конкурсом дупло мањи од оних који су били предвиђени планским документом

Обзиром на текст објављен у јучерашњем изадњу дневне новине Дан под називом: Штета буџету 30 милиона, Влада одобрила градњу, Министарство одрживог развоја и туризма, у складу са Законом о медијима, даје сљедећи одговор...

29.12.2015.

Јавни позив за комерцијалне банке за учешће у пројекту рјешавања стамбених потреба грађана по повољним условима 1000+ станова

Јавни позив за комерцијалне банке за учешће у пројекту рјешавања стамбених потреба грађана по повољним условима 1000+ станова

На основу члана 12 Одлуке о критеријумима и поступку додјеле дугорочних кредита физичким лицима ради обезбјеђења индивидуалних стамбених објеката за социјално становање („Службени лист ЦГ“, број 72/15) Влада Црне Горе расписује...

29.12.2015.

Јавни позив за инвеститоре - привредна друштва чија је основна дјелатност грађење објеката за учешће у пројекту рјешавања стамбених потреба грађана по повољним условима 1000+ станова

Јавни позив за инвеститоре - привредна друштва чија је основна дјелатност грађење објеката за учешће у пројекту рјешавања стамбених потреба грађана по повољним условима 1000+ станова

На основу члана 11 Одлуке о критеријумима и поступку додјеле дугорочних кредита физичким лицима ради обезбјеђења стамбених објеката за социјално становање („Службени лист ЦГ“, број 72/15) Влада Црне Горе расписује

23.12.2015.

Продужење јавне расправе о Нацрту закона о уређењу простора и изградњи објеката

Имајући у виду интересовање за Нацрт закона о уређењу простора и изградњи објеката и захтјеве исказане у досадашњој јавној расправи, Министарство одрживог развоја и туризма обавјештава заинтересовану јавност да се ПРОДУЖАВА ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ЗАКОНА О УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА И ИЗГРАДЊИ ОБЈЕКАТА за 20 дана и да ће трајати до 26. јануара 2016. године...