Manja slova Veća slova RSSDirektorat za planiranje prostora

16.11.2017.

Zakonska regulativa iz oblasti uređenja prostora

Zakonska regulativa iz oblasti uređenja prostora

16.11.2017.

Rezultati Konkursa za idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje objekta Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Glavni grad Podgorica

Rezultati Konkursa za idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje objekta Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Glavni grad Podgorica

Na sjednici održanoj 14.11.2017. godine, Žiri je donio Odluku o dodjeli nagrada i otkupa na Konkursu za idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje objekta Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, nakon čega se pristupilo izradi Završnog izvještaja, te otvaranju koverti sa naznakom „Podaci o autoru“, dana 15.11.2017.godine. Svi pristigli radovi objavljeni su na sajtu www.arhitektura.mrt.gov.me...

24.10.2017.

Saopštenje: Održana radionica o Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata

Saopštenje: Održana radionica o Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata

Ministarstvo održivog razvoja i turizma danas je, u saradnji sa Zajednicom opština Crne Gore, organizovalo radionicu povodom stupanja na snagu Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata. Tokom radionice bilo je riječi o implementaciji samog zakona a predstavljena su i određena zakonska rješenja. Radionici su prisustovali predstavnici Prijestonice Cetinje, Glavnog grada Podgorice, opština Rožaje, Berane, Žabljak, Pljevlja, Bijelo Polje, Gusinje, Petnjica, Andrijevica, Plav, Šavnik, Danilovgrad, Kotor, Ulcinj, Bar, kao i predstavnici Uprave za inspekcijske poslove...

18.10.2017.

Pravilnik o obrascima zahtjeva i izjava u postupku legalizacije bespravnih objekata

Pravilnik o obrascima zahtjeva i izjava u postupku legalizacije bespravnih objekata

Ministarstvo održivog razvoja i turizma je shodno ovlašćenju iz Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“ broj 64/17) pripremilo Pravilnik o obrascima zahtjeva i izjava u postupku legalizacije bespravnih objekata...

23.09.2017.

Radulović: Opštinama se ne oduzimaju nadležnosti, Zakon im omogućava da imaju veći uticaj na planove

Radulović: Opštinama se ne oduzimaju nadležnosti, Zakon im omogućava da imaju veći uticaj na planove

Na sastanku sa novinarima koji je održan u petak, 22. septembra u Podgorici na temu Predloga zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović naglasio je da Zakon ne predviđa oduzimanje nadležnosti za planiranje prostora opštinama, već im omogućava da imaju veći uticaj na planove koji se donose...

16.09.2017.

REAGOVANJE: Tvrdnje Demokratske Crne Gore neistinite, već je odgovoreno, a biće odgovoreno ponovo u direktnom kontaktu s javnošću

REAGOVANJE: Tvrdnje Demokratske Crne Gore neistinite, već je odgovoreno, a biće odgovoreno ponovo u direktnom kontaktu s javnošću

Povodom danas iznijetih grubih neistina političke partije Demokratska Crna Gora u vezi sa Predlogom zakona i planiranju prostora i izgradnji objekata, a radi cjelovitog i istinitog informisanja javnosti, saopštavamo da je javna rasprava u vezi sa predloženim zakonom sprovedena u skladu sa propisima i da su tokom javne rasprave u više navrata već iznijete činjenice koje opovrgavaju sve danas iznijnete tvrdnje...

07.09.2017.

Javna rasprava o Nacrtu IID DPP za koridor delekovoda 400 kV sa optiškim kablom od Crnogorskog primorja do Pljevalja i podmorski kabal 500 kV sa optičkim kablom Italija Crna Gora

Javna rasprava o Nacrtu IID DPP za koridor delekovoda 400 kV sa optiškim kablom od Crnogorskog primorja do Pljevalja i podmorski kabal 500 kV sa optičkim kablom Italija Crna Gora

JAVNA RASPRAVA o Nacrtu izmjena i dopuna Detaljnog prostornog plana za koridor dalekovoda 400 kv sa optičkim kablom od Crnogorskog primorja da Pljevalja i podmorski kabal 500 kv sa optičkim kablom Italija – Crna Gora u dijelu detaljne razrade lokacije za trafostanicu i konvertorsko postrojenje Blato u Lastvi Grbaljskoj i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

01.09.2017.

Konkurs za idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje objekta Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Glavni grad Podgorica

Konkurs za idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje objekta Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Glavni grad Podgorica

Skraćena vijest: Na osnovu člana 60a Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“, br. 51/08, 34/11, 35/13 i 33/14), člana 3 i člana 10 Pravilnika o načinu i postupku sprovođenja javnog konkursa ("Službeni list Crne Gore“, br. 55/13, 38/14, 36/16 i 45/16), i Zaključka Vlade Crne Gore broj 07-1856 od 22. juna 2017. godine, Ministarstvo održivog razvoja i turizma donijelo je Odluku o raspisivanju konkursa za idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje objekta Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Glavni grad Podgorica...

31.08.2017.

Vlada usvojila Predlog zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata

Vlada usvojila Predlog zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata

Ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović na konferenciji za medije održanoj nakon 38. sjednice Vlade Crne Gore obavijestio je javnost da je Vlada usvojila je Predlog zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata... Video

28.08.2017.

Javna rasprava o Nacrtu Detaljnog urbanističkog plana Agroindustrijska zona u Podgorici

Javna rasprava o Nacrtu Detaljnog urbanističkog plana Agroindustrijska zona u Podgorici

Obavještava se javnost da će se u periodu od 28.08.2017. do 01.09.2017. godine, održati Javna rasprava o Nacrtu Detaljnog urbanističkog plana Agroindustrijska zona u Podgorici...