Manja slova Veća slova RSS

Zakon o slobodi vjeroispovijesti

>

Održana I sjednica Tenderske komisije za valorizaciju turističkih lokaliteta

Održana I sjednica Tenderske komisije za valorizaciju turističkih lokaliteta
Datum objave: 04.03.2017 08:46 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Prva sjednica Tenderske komisije za valorizaciju turističkih lokaliteta kojom je predsjedavao predsjednik Tenderske komisije, ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović, održana je danas u prostorijama Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Članovi komisije razmatrali su projektne aktivnosti Tenderske komisije, u skladu sa Odlukom o planu privatizacije za 2017. godinu. S tim u vezi, na sjednici su definisani prioriteti u projektnim aktivnostima, povodom čega je zaključeno da se u što kraćem roku pripremi tenderska dokumentacija i definišu budući koraci u radu, kako bi se postojeća investiciona aktivnost unaprijedila i stvorili uslovi za nove razvojne projekte.

Na sjednici Komisije otvorena je jedina pristigla ponuda na međunarodni Javni poziv za davanje u dugoročni zakup lokaliteta VTK „Mediteran”, Žabljak, koju je dostavila kompanija CG SKI sa sjedišem na Žabljaku, te konstatovano da je ista dostavljena blagovremeno, u skladu sa rokovima naznačenim u Tenderskoj dokumentaciji.

S tim u vezi, imenovan je Radni tim sa zadatkom da ispita formalnu ispravnost ponude, nakon čega će Tenderska komisija utvrditi da li je ponuda pripremljena u skladu sa kriterijumima datim u tenderskoj dokumentaciji.

Tenderska komisija za valorizaciju turističkih lokaliteta imenovana je Odlukom Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte od 21. februara 2017. godine i predstavlja kontinuitet u realizaciji obaveza iz djelokruga rada prethodne Komisije, odnosno Savjeta.

U novom sazivu Tenderske komisije za valorizaciju turističkih lokaliteta su: Pavle Radulović, ministar održivog razvoja i turizma – predsjednik i članovi Dragan Darmanović, Ministarstvo finansija; Alma Ljuljanaj, Ministarstvo odbrane; Dragana Čenić, Ministarstvo održivog razvoja i turizma; Danilo Gvozdenović, Ministarstvo održivog razvoja i turizma; Angelina Živković, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva; Biserka Dragićević, sekretar Sekretarijata za razvojne projekte; Vladimir Beratović, savjetnik predsjednika Vlade; Svetlana Mitrović, savjetnica potpredsjednika Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem; Dragan Kovačević, direktor Uprave za nekretnine; Dragana Đuranović, Zaštitnica imovinsko pravnih interesa CG; Predrag Jelušić, direktor JP za upravljanje morskim dobrom i Azra Vuković, direktorica JP Nacionalni parkovi CG.