Мања слова Већа слова РСС
>

Саопштење: Законским прописима до превазилажења проблема буке из угоститељских објеката

Саопштење: Законским прописима до превазилажења проблема буке из угоститељских објеката
Датум објаве: 26.04.2019 15:27 | Аутор: Министарство одрживог развоја и туризма

Испис Штампај страницу


Министарство одрживог развоја и туризама

Министарство одрживог развоја и туризама

У оквиру настојања Министарства одрживог развоја и туризма да се законским и подзаконским прописима обезбиједе предуслови за превазилажење дугогодишњег проблема црногорског туризма који је проузрокован буком од прегласне музике из угоститељских објеката, израђен је посебан Правилник који почиње са примјеном 1. маја ове године.

Поводом ступања на снагу Правилника о граничним вриједностима буке, начину мјерења буке унутар и ван угоститељских објеката и начину употребе и условима које мора да испуњава лимитатор јачине звука -електронски регулатор који се инсталира на уређају преко које се емитује музика ради ограничавања јачине звука у/из угоститељског објекта до нивоа прописане граничне вриједности, („Сл. лист ЦГ“, бр. 20/19), данас је у Министарству одрживог развоја и туризма одржан састанак са представницима комуналних инспекција и комуналних полиција свих општина у Црној Гори.

На састанку је презентована регулатива која се односи на поступак мјерења буке, као и могући начин инсталирања и рада лимитатора буке.

Законом о туризму и угоститељству ("Сл. лист ЦГ", бр. 2/18 и 13/18), поред осталог, прописане су и одредбе које се односе на заштиту од буке од електроакустичких и/или акустичких уређаја (члан 80), којим је дефинисана и улога овлашћених организација акредитованих за мјерење буке (у Црној Гори има их четири).

Заштита од буке је у искључивој надлежности локалне самоуправе и у поступку спровођења инспекцијског надзора код заштите од буке посебну улогу имају овлашћени органи локалне управе - комунална инспекција или локална туристичка инспекција, зависно од систематизације и организације рада, као и комунална полиција која врши мјерење нивоа буке у и ван угоститељских објеката.

У циљу ефикаснијег елиминисања, односно минимизирања проблема буке у и из угоститељских објеката, Министарство је израдило Упутство за провођење законских мјера и радњи за заштиту од буке од електрокустичких и/илл акустичких уређаја  које ће бити објављено на сајту Министарства и упућено локалним самоуправама (комуналној инспекцији, локалној туристичкој инспекцији и комуналној полицији).