Manja slova Veća slova RSSDirektorat za upravljanje otpadom i komunalni razvoj

08.08.2019.

Javni konkurs za finansiranje programa jačanja ekološke svijesti o potrebi uvođenja sistema odvojenog sakupljanja komunalnog otpada

Javni konkurs za finansiranje programa jačanja ekološke svijesti o potrebi uvođenja sistema odvojenog sakupljanja komunalnog otpada Na osnovu člana 32 Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2019. godini („Službeni list CG“, br. 80/18), Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija Ministarstva održđivog razvoja i turizma objavljuje Javni konkurs za finansiranje programa jačanja ekološke svijesti o potrebi uvođenja sistema odvojenog sakupljanja komunalnog otpada...

08.08.2019.

Javni konkurs za finansiranje Programa suzbijanja nelegalnog načina odlaganja otpada i ažuriranje popisa neuređenih odlagališta

Javni konkurs za finansiranje Programa suzbijanja nelegalnog načina odlaganja otpada i ažuriranje popisa neuređenih odlagališta

Na osnovu člana 32 Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2019. godini („Službeni list CG“, br. 80/18), Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija Ministarstva održđivog razvoja i turizma objavljuje Javni konkurs za finansiranje Programa suzbijanja nelegalnog načina odlaganja otpada i ažuriranje popisa neuređenih odlagališta

29.07.2019.

Javni poziv za sporazumni prestanak radnog odnosa uz isplatu otpremnine zaposlenom

Javni poziv za sporazumni prestanak radnog odnosa uz isplatu otpremnine zaposlenom

Na osnovu člana 33 stav 3 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni list CG", br. 16/16, 83/16, 21/17, 42/17, 12/18, 39/18, 42/18 i 34/19) i Odluke o otpremnini u slučaju sporazumnog prestanka radnog odnosa zaposlenih u javnom sektoru, a u vezi sa Zaključkom Vlade CG br. 07-3038 od 11. jula 2019. godine, Ministar Ministarstva održivog razvoja i turizma objavljuje...

09.07.2019.

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi na Nacrt Plana upravljanja komunalnim otpadnim vodama u Crnoj Gori (2020-2035) sa Strateškom procjenom uticaja na životnu sredinu

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi na Nacrt Plana upravljanja komunalnim otpadnim vodama u Crnoj Gori (2020-2035) sa Strateškom procjenom uticaja na životnu sredinu

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi na Nacrt Plana upravljanja komunalnim otpadnim vodama u Crnoj Gori (2020-2035) sa Strateškom procjenom uticaja na životnu sredinu

31.05.2019.

Javna rasprava o Nacrtu Plana upravljanja komunalnim otpadnim vodama u Crnoj Gori (2020-2035) sa Strateškom procjenom uticaja na životnu sredinu

Javna rasprava o Nacrtu Plana upravljanja komunalnim otpadnim vodama u Crnoj Gori (2020-2035) sa Strateškom procjenom uticaja na životnu sredinu

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 041/18), Ministarstvo održivog razvoja i turizma upućuje javni poziv naučnoj i stručnoj javnosti, naučno-istraživačkim ustanovama i ustanovama visokog obrazovanja, privrednim subjektima, nevladinim organizacijama, građanima i svim zainteresovanim subjektima, za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Plana upravljanja komunalnim otpadnim vodama u Crnoj Gori (2020-2035) sa Strateškom procjenom uticaja na životnu sredinu.

17.05.2019.

Saopštenje: Održana dječja sportska manifestacija „Žogarije“

Saopštenje: Održana dječja sportska manifestacija „Žogarije“

Ministarstvo održivog razvoja i turizma sa „Čistoća“ d.o.o. Podgorica i učenicima JU Gimnazije „Slobodan Škerović“ iz Podgorice učestovalo je na sportskoj manifestaciji „Žogarije“, u sklopu saradnje sa jedinicama lokalne samouprave koja se odnosi na jačanje ekološke svijesti o pravilnom upravljanju komunalnim otpadom....

23.04.2019.

Trilaterala u Višegradu: Hitno regulisati prekogranični otpad

Trilaterala u Višegradu: Hitno regulisati prekogranični otpad

Problem plutajućeg drvnog i ambalažnog otpada na rijeci Drini, koji je prekograničnog karaktera i divlje deponije u ovom regionu prepoznati su kao glavni problemi u oblasti životne sredine, zaključeno je na trilateralnom sastanku u Višegradu između ministra održivog razvoja i turizma Pavla Radulovića, ministarke za prostorno uređenje, građevinu i ekologiju Republike Srpske Srebrenke Golić i ministra zaštite životne sredine Srbije Gorana Trivana...

01.04.2019.

Izvještaj o radu i stanju u upravnim oblastima Ministarstva održivog razvoja i turizma, organa u sastavu i Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju za 2018. godinu

Izvještaj o radu i stanju u upravnim oblastima Ministarstva održivog razvoja i turizma, organa u sastavu i Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju za 2018. godinu

Izvještaj o radu i stanju u upravnim oblastima Ministarstva održivog razvoja i turizma, organa u sastavu i Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju za 2018. godinu

08.03.2019.

Obavještenje o Javnom pozivu za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu za izradu Predloga zakona o komunalnim djelatnostima

Obavještenje o Javnom pozivu za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu za izradu Predloga zakona o komunalnim djelatnostima

Po Javnom pozivu za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu za izradu Predloga zakona o komunalnim djelatnostima, objavljenom 20. februara 2019. godine, nije bilo prijavljenih kandidata...

08.03.2019.

Obavještenje o Javnom pozivu za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu za izradu Predloga zakona o vodnim uslugama

Obavještenje o Javnom pozivu za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu za izradu Predloga zakona o vodnim uslugama

Po Javnom pozivu za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu za izradu Predloga zakona o vodnim uslugama, objavljenom 20. februara 2019. godine, nije bilo prijavljenih kandidata...