Мања слова Већа слова РСС
>

Одлука о расподјели финансијских средстава за финансирање програма сузбијања нелегалног начина одлагања отпада и ажурирање пописа неуређених одлагалишта

Одлука о расподјели финансијских средстава за финансирање програма сузбијања нелегалног начина одлагања отпада и ажурирање пописа неуређених одлагалишта
Датум објаве: 28.10.2019 13:15 | Аутор: Министарство одрживог развоја и туризма

Испис Штампај страницу Доwнлоад Доwнлоад


На основу Јавног позива за финансирање Програма сузбијања нелегалног начина одлагања отпада и ажурирање пописа неуређених одлагалишта, објављеног 8.8.2019. године и Закона о невладиним организацијама ("Службени лист ЦГ", бр. 39/11 и 37/17), Министар одрживог развоја и туризма доноси:

О Д Л У К У

о расподјели финансијских средстава за финансирање програма сузбијања
нелегалног начина одлагања отпада и ажурирање пописа неуређених одлагалишта

Овом Одлуком врши се расподјела финансијских средстава за финансирање програма сузбијања нелегалног начина одлагања отпада и ажурирање пописа неуређених одлагалишта у износу од 9.053,00€, планираних буџетом Владе Црне Горе

Програми који ће бити финансирани су:

1. „Очисти отпад за собом, јер ти то можеш” – НВО „Сјеверна земља” Беране, у износу од 1.654,00€;

2. „Анимирај–рециклирај” – НВО „Удружење биолога Црне Горе ЦЕЛЛУЛА” Подгорица, у износу од 1.786,00€;

3. „СТОП дивљим депонијама” – НВО „Бјелопољски демократски центар“ Бијело Поље, у износу од 1.700,00€;

4. „Заједно за чистију и љепшу заједницу” – НВО „Еуромост“ Бијело Поље, Програм, у износу од 1.970,00€;

5. „Израда катастра дивљих депонија и сметлишта на обалама Ријеке Лим на територији Општине Бијело Поље од границе са Општином Беране до центра града” – НВО „Ронилачки клуб Тим ајкула” Бијело Поље, у износу од 1.943,00€.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Јавни позив за достављање пријава за финансирање Програма сузбијања нелегалног начина одлагања отпада и ажурирање пописа неуређених одлагалишта објављен је дана 8.8.2019. године у дневном листу „Побједа“ и на порталу Министарства оџивог развоја и туризма, којим је дефинисана документација за достављање пријава.

Рјешењем број 113-99/16 од 25.9.2019. године, формирана је Комисија за расподјелу средстава невладиним организацијама по Јавном конкурсу бр. 113-99/14 од 7.8.2019.године за програме за финансирање Програма сузбијања нелегалног начина одлагања отпада и ажурирање пописа неуређених одлагалишта и за финансирање Програма јачања еколошке свијести о потреби увођења система одвојеног сакупљања комуналног отпада.
У року за достављање пријава, датом у позиву, заинтересоване невладине организације (НВО) доставиле су пријаве са одговарајућом документацијом.

На Јавни позив пријаве су у предвиђеном року доставиле сљедеће НВО:

рб  НВО Сједиште Назив програма
1. Сјеверна земља Беране Очисти отпад за собом, јер ти то можеш!
2. Еуромост Бијело Поље Заједно за чистију и љепшу заједницу
3. Бјелопољски демократски центар Бијело Поље СТОП дивљим депонијама
4. Жупа у срцу Никшић За чистију животну средину
5. Удружење биолога Црне Горе „Целлула“ Подгорица Анимирај-рециклирај
6. Ронилачки клуб „Тим ајкула“ Бијело Поље Израда катастра дивљих депонија и сметлишта на обалама ријеке Лим на територији Општине Бијело Поље од границе са Беранама до централног дијела града

У складу са Упутством за процјену пријава и доношењем одлука о додјели бесповратних средстава невладиним организацијама, Комисија је извршила сљедеће:


1. Преглед пријава у односу на прописане услове јавног позива

Неблаговремено пристиглих пријава није било.

Листа невладиних организација и недостаци у пријавама на јавни конкурс објављена је 16.9.2019. године. Тражене корекције су извршене у предвиђеном року.

Наком поступка комплетирања документације, пријаве свих шест невладиних организација достављене су независним процјењивачима на процјену.

Независни процјењивачи су утврдили број бодова по свим пријавама које су им достављене.


2. Процјена пријава које су задовољиле прописане услове Позива:

У складу са Упутством за процјену пријава и доношењем одлука о додјели бесповратних средстава, Комисија Министарства је извршила рангирање одабраних пројеката и утврдила сљедеће:

рб 
 НВО
Општина Назив програма Тражени/ одобрени износ Број бодова  
1
Сјеверна земља Беране Очисти отпад за собом, јер ти то можеш  1.654,00  76

 Удружење биолога Црне Горе „Целлула“ Подгорица Анимирај-рециклирај  1.786,00  72
3
 Бјелопољски демократски центар Бијело Поље СТОП дивљим депонијама  1.700,00  71
4
 Еуромост Бијело Поље Заједно за чистију и љепшу заједницу  1.970,00  67,5
5  Ронилачки клуб Тим ајкула Бијело Поље Израда катастра дивљих депонија и сметлишта на обалама ријеке Лим на територији Општине Бијело Поље од границе са Беранама до централног дијела града  1.943,00  57,5


Према оцјени независних процјењивача Пројекат „За чистију животну средину“ – НВО „Жупа у срцу” из Никшића није задовољио квалитетом. Наиме, сходно члану 32д Закона о невладиним организацијама, поменути пројекат је на основу критеријума “1) допринос пријављеног пројекта, односно програма остваривању јавног интереса и реализацији стратешких циљева у одређеној области” оцијењен са мање од 17,5 бодова, односно мање од 50% од прописаног максималног броја бодова за тај критеријум, чиме не задоваљава услов из члана 32е став 2 тачка 2 пометог закона.

Невладине организације којима су опредијељена финансијска средства у складу са овом Одлуком потписаће уговор са Министарством одрживог развоја и туризма, којима ће се ближе дефинисати права и обавезе уговорних страна.

Одобрена средства, у складу са овом одлуком, невладине организације су дужне да намјенски користе за реализацију програма на начин наведен у диспозитиву ове одлуке.

Сходно наведеном, одлучено је као у диспозитиву Одлуке.

Правна поука: Против ове Одлуке се може поднијети тужба Управном суду, у року од 20 дана од дана достављања.