Мања слова Већа слова РСС
>

Одлука о расподјели финансијских средстава за финансирање програма јачања еколошке свијести о потреби увођења система одвојеног сакупљања комуналног отпада

Одлука о расподјели финансијских средстава за  финансирање програма јачања еколошке свијести о потреби увођења система одвојеног сакупљања комуналног отпада
Датум објаве: 28.10.2019 13:19 | Аутор: Министарство одрживог развоја и туризма

Испис Штампај страницу Доwнлоад Доwнлоад


На основу Јавног позива за финансирање Програма јачања еколошке свијести о потреби увођења система одвојеног сакупљања комуналног отпада, објављеног 8.8.2019. године и Закона о невладиним организацијама ("Службени лист ЦГ", бр. 39/11 и 37/17), Министар одрживог развоја и туризма доноси:

О Д Л У К У
о расподјели финансијских средстава за финансирање програма јачања еколошке свијести о потреби увођења система одвојеног сакупљања комуналног отпада

Овом Одлуком врши се расподјела финансијских средстава за финансирање програма јачања еколошке свијести о потреби увођења система одвојеног сакупљања комуналног отпада у износу од 24.867,00€, планираних буџетом Владе Црне Горе

Програми који ће бити финансирани су:


1. „Селектуј и профитирај” – НВО “Сјеверна земља” Беране, у износу од 4.067,00€;

2. „Смањимо загађење животне средине кроз правилно одлагање отпада у Пљевљима И Рожајама” – НВО „ Да заживи село” Пљевља, у износу од 3.750,00€;

3. „Наш отпад, наша одговорност у нашој локалној заједници” – НВО „Еуромост“ Бијело Поље, у износу од 4.145,00€;

4. Одвајајмо отпад заједно – НВО „Паркови Динарида – Мрежа заштићених подручја” Подгорица, Програм, у износу од 3.895,00€;

5. „И ја разврставам отпад” – НВО „Развојни центар” Бијело Поље, у износу од 3.950,00€;

6. „Научимо нашу дјецу еко-култури становања” – НВО „Сигуран пут” Подгорица, у износу од 2.065,00€;

7. „Бацимо отпад на право мјесто” – НВО “Бонум” Пљевља, у износу од 2.995,00€.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ


Јавни позив за достављање пријава за финансирање Програма јачања еколошке свијести о потреби увођења система одвојеног сакупљања комуналног отпада објављен је дана 8.8.2019. године у дневном листу „Побједа“ и на порталу Министарства оџивог развоја и туризма, којим је дефинисана документација за достављање пријава.

Рјешењем број 113-99/16 од 25.9.2019. године, формирана је Комисија за расподјелу средстава невладиним организацијама по Јавном конкурсу бр. 113-99/14 од 7.8.2019.године за програме за финансирање Програма сузбијања нелегалног начина одлагања отпада и ажурирање пописа неуређених и програме за финансирање програма јачања еколошке свијести о потреби увођења система одвојеног сакупљања комуналног отпада.

У року за достављање пријава, датом у позиву, заинтересоване невладине организације (НВО) доставиле су пријаве са одговарајућом документацијом.

На Јавни позив пријаве су у предвиђеном року доставиле сљедеће НВО:

рб НВО Сједиште Назив програма
1. Еуромост  Бијело Поље Наш отпад, наша одговорност у нашој локалној заједници
2. Кластерска иницијатива Колашин Рециклирај и ти!
3. Сјеверна земља Беране Селектуј и профитирај!
4. Бјелопољски ресурсни центар Бијело Поље Примарна селекција – пут ка рјешењу проблема са отпадом
5. Центар еколошких иницијатива Беране Едукација о одвојеном одлагању отпада
6.  Паркови Динарида Мрежа заштићених подручја Подгорица Одвајамо отпад заједно
7. Бонум Пљевља Бацимо отпад на право мјесто
8. Развојни центар Бијело Поље И ја разврставам отпад
9. Сигуран пут Подгорица Научимо нашу дјецу еко-култури становања
10. Ронилаћки клуб Тим ајкула Бијело Поље Компостирање у служби заштите животне средине
11. Да заживи село Пљевља Смањимо загађење животне средине кроз правилно одлагање комуналног отпада у Пљевљима и Рожајама
12. Зелена долина Поткрајци Пљевља Искористимо отпад као ресурс
13. НВО Информативни центар Пљевља У сусрет одвојеном сакупљању отпада на подручју Општине Пљевља

 
У складу са Упутством за процјену пријава и доношењем одлука о додјели бесповратних средстава невладиним организацијама, Комисија је извршила сљедеће:

1. Преглед пријава у односу на прописане услове јавног позива

Неблаговремено пристиглих пријава није било.

Листа невладиних организација и недостаци у пријавама на јавни конкурс објављена је 16.9.2019. године. Тражене корекције су извршене у предвиђеном року.

Одбијена је пријава НВО Информативни центар Пљевља јер у Статуту нема наведене циљеве и дјелатности из области заштите животне средине и екологије, као област дјеловања.

Наком поступка комплетирања документације, пријаве 12 невладиних организација достављене су независним процјењивачима на процјену.

Независни процјењивачи су утврдили број бодова по свим достављеним пријавама.

2. Процјена пријава које су задовољиле прописане услове Позива:

У складу са Упутством за процјену пријава и доношењем одлука о додјели бесповратних средстава, Комисија Министарства је извршила процјену квалитета и рангирање одабраних пројеката и утврдила сљедеће:

1. „Селектуј и профитирај”, НВО Сјеверна земља Беране, 4.067,00€, 77.5 поена;

2. „Смањимо загађење животне средине кроз правилно одлагање отпада у Пљевљима и Рожајама”, НВО Да заживи село Пљевља, 3750,0€, 74 поена;

3. „Наш отпад, наша одговорност у нашој локалној заједници”, НВО Еуромост Беране, 4.145,00€, 72 поена;

4. „Одвајајмо отпад заједно”, НВО Паркови Динарида – Мрежа заштићених подручја Подгорица, 3.895,00€, 69 поена;

5. „И ја разврставам отпад”, НВО „Развојни центар” Бијело Поље, 3.950,00€, 65 поена,;

6. „Научимо нашу дјецу ЕКО-КУЛТУРИ становања” НВО Сигуран пут” Подгорица, 2.065,00€, 60 поена;

7. „Бацимо отпад на право мјесто”, НВО „Бонум „Пљевља, 2.995,00€, 59.5 поена;

8. „Компостирање у служби заштите животне средине Ронилачки клуб „Тим ајкула“, НВО Бијело Поље, 3.779,00€, 59 поена;

9. „Едукација о одвојеном начину одлагања отпада”, НВО „Центар еколошких иницијатива” Беране, 3.650,00€, 56.5 поена;

10. „Рециклирај и ти”, НВО „Кластерска иницијатива” Колашин, 2.330,00€, 56.5 поена;

11. „Примарна слекеција – пут ка рјешењу проблема са отпадом”, НВО „Бјелопољски ресурсни центар” Бијело Поље, 4.340,00€, 54.5 поена.

Пројекат „Искористимо отпад као ресурс“, НВО Зелена долина Покрајци из Бијелог Поља, није задовољио квалитетом и оцијењен је са 46 бодова. Наиме, у члану 32е став 2 тачка 1, дефинисано је да се неће узети у обзир пројекти, односно програми који су бодовани бројем бодова који је мањи од 50% од укупног броја прописаних бодова.
Невладине организације којима су опредијељена финансијска средства у складу са овом Одлуком потписаће уговор са Министасртвом одрживог развоја и туризма, којима ће се ближе дефинисати права и обавеза уговорних страна.

Одобрена средства у складу са овом одлуком, невладине организације су дужне да намјенски користе за реализацију програма на начин наведен у диспозитиву ове одлуке.

Сходно наведеном, одлучено је као у диспозитиву Одлуке.

Правна поука: Против ове Одлуке се може поднијети тужба Управном суду, у року од 20 дана од дана достављања.