Manja slova Veća slova RSSDirektorat za upravljanje otpadom i komunalni razvoj

16.07.2020.

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o vodnim uslugama

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o vodnim uslugama Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o vodnim uslugama

22.06.2020.

Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu zakona o komunalnim djelatnostima

Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu zakona o komunalnim djelatnostima

Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu zakona o komunalnim djelatnostima

12.03.2020.

Javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama za konsultacije u cilju pripreme Sektorske analize za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u

Javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama za konsultacije u cilju pripreme Sektorske analize za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u

U skladu sa članom 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Sl. List Crne Gore“, broj 41/18), a u vezi sa članom 32a stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama („Sl. list CG“, br. 39/11 i 37/17), Ministarstvo održivog razvoja i turizma objavljuje javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama za konsultacije u cilju pripreme Sektorske analize za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti upravljanja otpadom, u 2021. godini...

09.03.2020.

Saopštenje: Ministarstvo održivog razvoja i turizma nastavlja sa primjenom „zelenih“ praksi

Saopštenje: Ministarstvo održivog razvoja i turizma nastavlja sa primjenom „zelenih“ praksi

Ministarstvo održivog razvoja i turizma počinje sa primjenom novih „zelenih“ praksi u okviru projekta „Tehnička podrška javnim insititucijama u prevenciji upotrebe jednokratne plastike u Crnoj Gori“, čiji je cilj smanjenje plastike za jednokratnu upotrebu u državnim organima...

14.02.2020.

Saopštenje: Ministarstvo održivog razvoja i turizma odlučno u borbi protiv korišćenja plastičnih kesa

Saopštenje: Ministarstvo održivog razvoja i turizma odlučno u borbi protiv korišćenja plastičnih kesa

Ministarstvo održivog razvoja i turizma Predlogom zakona o upravljanju otpadom predvidjelo je zabranu kesa, vreća i torbi za jednokratnu upotrebu izrađenih od plastičnih materijala koje se koriste za stavljanje robe na raspolaganje potrošaču na prodajnim mjestima. Planirano je da se ova odredba Zakona počne primjenjivati šest mjeseci od dana njegovog stupanja na snagu...

27.12.2019.

Budžet Ministarstva održivog razvoja i turizma za 2020. godinu

Budžet Ministarstva održivog razvoja i turizma za 2020. godinu

Budžet Ministarstva održivog razvoja i turizma za 2020. godinu

14.11.2019.

Saopštenje: Vlada Japana donirala specijalno vozilo JP „Komunalne djelatnosti“ Šavnik

Saopštenje: Vlada Japana donirala specijalno vozilo JP „Komunalne djelatnosti“ Šavnik

U Ministarstvu održivog razvoja i turizma danas je potpisan Ugovor o donaciji između Vlade Japana i Javnog preduzeća „Komunalne djelatnosti“ Šavnik...

13.11.2019.

Najava: Svečano potpisivanje Ugovora o donaciji Vlade Japana

Najava: Svečano potpisivanje Ugovora o donaciji Vlade Japana

U Ministarstvu održivog razvoja i turizma sjutra 14. novembra biće potpisan Ugovor o donaciji između Vlade Japana i Javnog preduzeća „Komunalne djelatnosti“ Šavnik. Ceremonija potpisivanja Ugovora biće održana u sali na IV spratu, u 14.00 časova...

28.10.2019.

Odluka o raspodjeli finansijskih sredstava za finansiranje programa jačanja ekološke svijesti o potrebi uvođenja sistema odvojenog sakupljanja komunalnog otpada

Odluka o raspodjeli finansijskih sredstava za  finansiranje programa jačanja ekološke svijesti o potrebi uvođenja sistema odvojenog sakupljanja komunalnog otpada

Na osnovu Javnog poziva za finansiranje Programa jačanja ekološke svijesti o potrebi uvođenja sistema odvojenog sakupljanja komunalnog otpada, objavljenog 8.8.2019. godine i Zakona o nevladinim organizacijama ("Službeni list CG", br. 39/11 i 37/17), Ministar održivog razvoja i turizma donosi...

28.10.2019.

Odluka o raspodjeli finansijskih sredstava za finansiranje programa suzbijanja nelegalnog načina odlaganja otpada i ažuriranje popisa neuređenih odlagališta

Odluka o raspodjeli finansijskih sredstava za finansiranje programa suzbijanja nelegalnog načina odlaganja otpada i ažuriranje popisa neuređenih odlagališta

Na osnovu Javnog poziva za finansiranje Programa suzbijanja nelegalnog načina odlaganja otpada i ažuriranje popisa neuređenih odlagališta, objavljenog 8.8.2019. godine i Zakona o nevladinim organizacijama ("Službeni list CG", br. 39/11 i 37/17), Ministar održivog razvoja i turizma donosi...