Manja slova Veća slova RSS

Direktorat za životnu sredinu

30.10.2017.

Saopštenje: Počelo održavanje Regionalne radionice o dobrim praksama razvoja ljudskih resursa u oblasti nuklearne bezbjednosti

Saopštenje: Počelo održavanje Regionalne radionice o dobrim praksama razvoja ljudskih resursa u oblasti nuklearne bezbjednosti U Ministarstvu održivog razvoja i turizma danas je počelo održavanje Regionalne radionice o dobrim praksama razvoja ljudskih resursa u oblasti nuklearne bezbjednosti, u saradnji Odjeljenja za nuklearnu sigurnost i bezbjednost Međunarodne agencije za atomsku energiju i Ministarstva održivog razvoja i turizma...

18.10.2017.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu

Javna rasprava o Nacrtu zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće javnu raspravu o Nacrtu zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu...

24.09.2017.

Najava: Obilježava se Mediteranski dan obale

Najava: Obilježava se Mediteranski dan obale

U ponedjeljak, 25. septembra obilježava se Mediteranski dan obale. Tim povodom, biće održana proslava u hotelu „Regent“ u Tivtu, u 10.00 časova pod pokroviteljstvom Filipa Vujanovića, predsjednika Crne Gore...

20.09.2017.

Crnogorska delegacija na 61. redovnom zasijedanju Generalne konferencije Međunarodne agencije za atomsku energiju

Crnogorska delegacija na 61. redovnom zasijedanju Generalne konferencije Međunarodne agencije za atomsku energiju

Delegacija Vlade Crne Gore, koju predvodi ministarka nauke dr Sanja Damjanović, učestvuje na 61. redovnom zasijedanju Generalne konferencije Međunarodne agencije za atomsku energiju (MAAE) u Beču, od 18-22. septembra 2017. godine. Članovi Delegacije ispred Ministarstva održivog razvoja i turizma su državni sekretar Saša Radulović i generalna direktorica Direktorata za životnu sredinu, mr Ivana Vojinović...

19.09.2017.

Saopštenje za medije: Crna Gora slavi 26 godina od proglašenja ekološkom državom

Saopštenje za medije: Crna Gora slavi 26 godina od proglašenja ekološkom državom

Od 20. septembra 1991. godine, kada je Skupština Crne Gore, na zasijedanju održanom na Žabljaku, usvojila Deklaraciju o proglašenju Crne Gore za ekološku državu, pa do danas, pređen je dug razvojni put na polju promovisanja i izgradnje ovog koncepta. Godine 2007. usvojen je i najviši političko-pravni akt, prvi Ustav nezavisne države Crne Gore koji sadrži odredbe o posvećenosti zaštiti životne sredine i razvoju baziranom na principima održivosti...

14.09.2017.

Usvojena Budvanska deklaracija kojom se promoviše ekološka demokratija

Usvojena Budvanska deklaracija kojom se promoviše ekološka demokratija

Budva, 14. septembar 2017. godine – Danas je u Budvi usvojena Budvanska deklaracija pod nazivom „Ekološka demokratija za našu održivu budućnost“ na Zajedničkom segmentu koji je okupio zvaničnike na visokom nivou, a koji se održava u okviru Šestog zasijedanja strana ugovornica Arhuske konvencije i PRTR Protokola. Ovom deklaracijom prepoznato je da Arhuska konvencija i pripadajući Protokol podstiču aktivnosti u cilju promovisanja demokratije i vladavine prava kada je riječ o ekološkim pitanja na globalnom nivou...

12.09.2017.

Učešće svih društvenih aktera neophodno za sprovođenje Arhuske konvencije

Učešće svih društvenih aktera neophodno za sprovođenje Arhuske konvencije

Budva, 12. septembar 2017. godine – Generalna direktorica Direktorata za životnu sredinu u Ministarstvu održivog razvoja i turizma, Ivana Vojinović otvorila je danas Generalni segment Šestog zasijedanja strana ugovornica Arhuske konvencije u okviru konferencije koja se održava u Budvi...

08.09.2017.

Saopštenje: Crna Gora domaćin šestog zasijedanja Arhuske konvencije

Saopštenje: Crna Gora domaćin šestog zasijedanja Arhuske konvencije

Povodom predstojećeg održavanja Šestog zasijedanja Konvencije o pristupu informacijama, učešću javnosti u donošenju odluka i pristupu pravosuđu u pitanjima vezanim za životnu sredinu (Arhuska konvencija) i PRTR Protokola u Budvi u periodu od 11. do 15. septembra danas je u Ministarstvu održivog razvoja i turizma održana pres konferencija tokom koje je najavljen ovaj događaj...

04.09.2017.

Međunarodna konferencija posvećena implementaciji Arhuske konvencije u dostizanju ciljeva održivog razvoja u Budvi od 11. do 15. septembra

Međunarodna konferencija posvećena implementaciji Arhuske konvencije u dostizanju ciljeva održivog razvoja u Budvi od 11. do 15. septembra

Šesti sastanak Strana ugovornica Konvencije o pristupu informacijama, učešću javnosti u donošenju odluka i pristupu pravosuđu u pitanjima vezanim za životnu sredinu (Arhuska konvencija), treći sastanak strana ugovornica Protokola o registrima ispuštanja i prenosa zagađujućih materija (PRTR Protokol) i njihov zajednički segment na visokom nivou, koje organizuje Vlada Crne Gore i Ekonomska komisija Ujedinjenih nacija za Evropu, održaće se u Budvi, u periodu od 11. do 15. septembra 2017. godine...

23.08.2017.

Prekogranične konsultacije sa Republikom Srbijom za Program ostvarivanja Strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine i Izveštaja o strateškoj proceni uticaja Strategije razvoja energetike Republike Srbije

Prekogranične konsultacije sa Republikom Srbijom za Program ostvarivanja Strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine i Izveštaja o strateškoj proceni uticaja Strategije razvoja energetike Republike Srbije

U skladu sa odredbama Protokola o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu uz Konvenciju o procjeni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu-Espoo, Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije obavjestilo je Ministarstvo održivog razvoja i turizma Crne Gore, da je Republika Srbija u u finalnoj fazi izrade Programa ostvarivanja Strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine i Izveštaja o strateškoj proceni uticaja Strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine, za period od 2017. do 2023. godine na životnu sredinu...