Manja slova Veća slova RSSDirektorat za životnu sredinu

18.04.2018.

Radulović: Država zakonskim rješenjima obezbijedila zaštitu Ulcinjske Solane

Radulović: Država zakonskim rješenjima obezbijedila zaštitu Ulcinjske Solane Država je zakonskim rješenjima obezbijedila zaštitu Ulcinjske Solane, poručio je ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović na međunarodnoj konferenciji o zaštiti Solane, pozivajući se na Prostorno-urbanistički plan Ulcinja...

13.04.2018.

Najava: Počinju prijave za dodjelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje održivih projekata u turizmu

Najava: Počinju prijave za dodjelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje održivih projekata u turizmu

Privredna komora Crne Gore u okviru projekta „Razvoj niskokarbonskog turizma u Crnoj Gori“, objavljuje treći Javni poziv za pružanje finansijske podrške inovativnim investicionim projektima u sektoru turizma, u ukupnom iznosu od 260.000 eura. Sufinansiranje jednog projekta može iznostiti do 25% njegove ukupne vrijednosti, pri čemu maksimalan iznos finansijske podrške po jednom projektu iznosi 150.000 eura...

11.04.2018.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o industrijskim emisijama

Javna rasprava o Nacrtu zakona o industrijskim emisijama

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće Javnu raspravu o Nacrtu zakona o industrijskim emisijama...

10.04.2018.

Saopštenje: Ministar Radulović na neformalnom sastanku ministara životne sredine Evropske unije

Saopštenje: Ministar Radulović na neformalnom sastanku ministara životne sredine Evropske unije

Ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović prisustvuje neformalnom sastanku ministara životne sredine Evropske unije u Sofiji, što je dobra prilika za saradnju i konsultacije sa evropskim kolegama oko Poglavlja 27. koje se tiče životne sredine, a koje će ubrzo biti razmatrano na evopskoj agendi...

02.04.2018.

Saopštenje: Otpočete aktivnosti na izradi Plana stručnog usavršavanja državnih službenika za oblast životne sredine i klimatskih promjena u Crnoj Gori za period 2018-2020.

Saopštenje: Otpočete aktivnosti na izradi Plana stručnog usavršavanja državnih službenika za oblast životne sredine i klimatskih promjena u Crnoj Gori za period 2018-2020.

U Ministarstvu održivog razvoja i turizma održan je prvi sastanak Radne grupe za praćenje realizacije Plana reorganizacije i jačanja administrativnih kapaciteta za sektore životne sredine i klimatskih promjena u Crnoj Gori, sa ciljem predstavljanja planiranih aktivnosti na izradi Plana stručnog usavršavanja državnih službenika za oblast životne sredine i klimatskih promjena u Crnoj Gori za period 2018-2020. (Plan)...

26.03.2018.

Saopštenje: Održana prva međunarodna konferencija o upravljanju populacijom mrkog medvjeda

Saopštenje: Održana prva međunarodna konferencija o upravljanju populacijom mrkog medvjeda

„Prva međunarodna konferencija o upravljanju populacijom mrkog medvjeda trebalo bi da rezultira uspostavljanjem temelja za dalje dugoročno vođenje politike adekvatnog upravljanja i zaštitom populacije mrkog medvjeda u Crnoj Gori“, poručeno je sa današnjeg skupa posvećenog upravljanju populacijom mrkog medvjeda, koji je održan u Ministarstvu održivog razvoja i turizma...

23.03.2018.

Saopštenje: Podrška akciji „Sat za planetu zemlju”

Saopštenje: Podrška akciji „Sat za planetu zemlju”

Sat za planetu Zemlju predstavlja globalni događaj koji se organizuje od 2007. godine, pozivanjem pojedinaca, organizacija, institucija i kompanija širom svijeta na gašenje nepotrebnih svijetala i električnih uređaja na jedan sat, a sa ciljem podizanja svijesti o potrebi preduzimanja akcija koje će doprinijeti zaštiti životne sredine i ublažavanju klimatskih promjena...

13.03.2018.

Javna rasprava o predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o integrisanom sprječavanju i kontroli zagađivanja životne sredine

Javna rasprava o predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o integrisanom sprječavanju i kontroli zagađivanja životne sredine

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće Javnu rasprava o predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o integrisanom sprječavanju i kontroli zagađivanja životne sredine...

08.03.2018.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga zakona o invazivnim vrstama

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga zakona o invazivnim vrstama

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“ broj 7/12), Ministarstvo održivog razvoja i turizma upućuje Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga zakona o invazivnim vrstama

06.03.2018.

Javna rasprava o predlogu uredbe o zabrani i ograničenju korišćenja, stavljanja u promet i proizvodnji hemikalija koje predstavljaju neprihvatljiv rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu

Javna rasprava o predlogu uredbe o zabrani i ograničenju korišćenja, stavljanja u promet i proizvodnji hemikalija koje predstavljaju neprihvatljiv rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće Javnu raspravu o predlogu uredbe o zabrani i ograničenju korišćenja, stavljanja u promet i proizvodnji hemikalija koje predstavljaju neprihvatljiv rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu