Manja slova Veća slova RSSDirektorat za životnu sredinu

29.07.2019.

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o tekstu Nacrta zakona o zaštiti od jonizujućih zračenja, radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbjednosti

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o tekstu Nacrta zakona o zaštiti od jonizujućih zračenja, radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbjednosti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o tekstu Nacrta zakona o zaštiti od jonizujućih zračenja, radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbjednosti

29.07.2019.

Javni poziv za sporazumni prestanak radnog odnosa uz isplatu otpremnine zaposlenom

Javni poziv za sporazumni prestanak radnog odnosa uz isplatu otpremnine zaposlenom

Na osnovu člana 33 stav 3 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni list CG", br. 16/16, 83/16, 21/17, 42/17, 12/18, 39/18, 42/18 i 34/19) i Odluke o otpremnini u slučaju sporazumnog prestanka radnog odnosa zaposlenih u javnom sektoru, a u vezi sa Zaključkom Vlade CG br. 07-3038 od 11. jula 2019. godine, Ministar Ministarstva održivog razvoja i turizma objavljuje...

04.07.2019.

Ministar Radulović zadovoljan kandidaturom Solane na Ramsar listu

Ministar Radulović zadovoljan kandidaturom Solane na Ramsar listu

Ministar Pavle Radulović kazao je da je izuzetno zadovoljan što je Ministarstvo održivog razvoja i turizma predalo aplikaciju za upis Ulcinjske solane na Ramsar listu međunarodnih močvarnih područja...

02.07.2019.

Ulcinjska Solana nominovana za treće Ramsar područje u Crnoj Gori

Ulcinjska Solana nominovana za treće Ramsar područje u Crnoj Gori

Ministarstvo održivog razvoja i turizma kandidovalo je Ulcinjsku solanu za Ramsar područje, treće močvarno područje u Crnoj Gori od međunarodnog značaja...

03.06.2019.

Saopštenje: Obilježen Međunarodni dan biodiverziteta

Saopštenje: Obilježen Međunarodni dan biodiverziteta

Ministarstvo održivog razvoja i turizma je 31. maja u okviru projekta: „Podrška izradi šestog nacionalnog izvještaja prema Konvenciji o biološkoj raznovrsnosti“ obilježilo Međunarodni dan biodiverziteta. Događaj je organizovan u saradnji sa Univerzitetom Donja Gorica (UDG)...

06.05.2019.

Saopštenje: Predstavljen Nacrt Zakona o zaštiti od jonizujućih zračenja, radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbjednosti

Saopštenje: Predstavljen Nacrt Zakona o zaštiti od jonizujućih zračenja, radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbjednosti

Nacrt Zakona o zaštiti od jonizujućih zračenja, radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbjednosti predstavljen je danas u Ministarstvu održivog razvoja i turizma na javnoj tribini sa ciljem upoznavanja javnosti sa osnovnim elementima novog zakona i razmjene mišljenja...

24.04.2019.

Najava: Održava se okrugli sto na temu Nacrt zakona o zaštiti od jonizujućih zračenja, radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbjednosti

Najava: Održava se okrugli sto na temu Nacrt zakona o zaštiti od jonizujućih zračenja, radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbjednosti

Ministarstvo održivog razvoja i turizma u saradnji sa Privrednom komorom Crne Gore organizuje sjutra 25. aprila u 9.00 h okrugli sto na temu Nacrt zakona o zaštiti od jonizujućih zračenja, radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbjednosti, u prostorijama Privredne komore Crne Gore (sala I)...

23.04.2019.

Trilaterala u Višegradu: Hitno regulisati prekogranični otpad

Trilaterala u Višegradu: Hitno regulisati prekogranični otpad

Problem plutajućeg drvnog i ambalažnog otpada na rijeci Drini, koji je prekograničnog karaktera i divlje deponije u ovom regionu prepoznati su kao glavni problemi u oblasti životne sredine, zaključeno je na trilateralnom sastanku u Višegradu između ministra održivog razvoja i turizma Pavla Radulovića, ministarke za prostorno uređenje, građevinu i ekologiju Republike Srpske Srebrenke Golić i ministra zaštite životne sredine Srbije Gorana Trivana...

22.04.2019.

Obilježen Dan planete Zemlje: MORiT i NVO EKOM nagradili mlade eko reportere

Obilježen Dan planete Zemlje: MORiT i NVO EKOM nagradili mlade eko reportere

Preko 480 radova iz 33 osnovne i 16 srednjih škola pristiglo je na dvanaesti konkurs „Mladi eko-reporteri” koji organizuje NVU „EKOM – Udruženje za ekološki konsalting u Crnoj Gori” pod pokroviteljstvom Ministarstva održivog razvoja i turizma. Konkurs se realizuje u sklopu programa Fondacije za ekološku edukaciju (FEE), a posebne teme ove godine bile su „Odgovorna proizvodnja i potrošnja” i „Eko škole”...

10.04.2019.

Obavještenje o Javnom pozivu za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu za izradu Predloga uredbe o vrstama aktivnosti i postrojenja za koje se izdaje integrisana dozvola

Obavještenje o Javnom pozivu za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu za izradu Predloga uredbe o vrstama aktivnosti i postrojenja za koje se izdaje integrisana dozvola

Po Javnom pozivu za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu za izradu Predloga uredbe o vrstama aktivnosti i postrojenja za koje se izdaje integrisana dozvola, objavljenom 26. marta 2019. godine, nije bilo prijavljenih kandidata...