Мања слова Већа слова РСС

Унутрашње организационе јединице Министарства су:

1. Директорат за планирање простора
1.1. Дирекција за стратешки просторни развој
1.2. Дирекција за локална планска документа
1.3. Дирекција за државна планска документа
1.4. Дирекција за мониторинг имплементације планских докумената
1.5. Дирекција за нормативно правне послове и другостепени поступак из области планирања простора

2. Директорат за грађевинарство
2.1. Дирекција за стратешки развој грађевинарства
2.2. Дирекција за нормативно правне послове и другостепени поступак из области грађевинарства
2.3. Дирекција за издавање дозвола
2.4. Дирекција за издавање лиценци и урбанистичко-техничких услова

3. Директорат за туристички развој и стандарде
3.1. Дирекција за стандарде у области туризма
3.1.1. Одсјек за стандарде и прописе
3.1.2. Одсјек за управни поступак
3.2. Дирекција за угоститељство, туристички развој и инвестиционе пројекте

4. Директорат за управљање туристичком дестинацијом
4.1. Дирекција за туристичку стратегију и политику
4.2. Дирекција за посебне облике туризма и туристичку инфраструктуру
4.2.1. Одсјек за праћење и развој фестивалске сцене 

5. Директорат за развој становања
5.1. Дирекција за становање
5.2. Дирекција за регуларизацију

6. Директорат за животну средину
6.1. Дирекција за хоризонтално законодавство
6.2. Дирекција за заштиту ваздуха и заштиту од буке у животној средини
6.3. Дирекција за контролу индустријског загађења и управљања хемикалијама
6.4. Дирекција за заштиту природе

7. Директорат за управљање отпадом и комунални развој
7.1. Дирекција за управљање отпадом
7.2. Дирекција за комунални развој

8. Директорат за ЕУ интеграције и међународну сарадњу
8.1. Дирекција за ЕУ интеграције
8.2. Дирекција за управљање претприступном подршком ЕУ и осталим фондовима
8.3. Дирекција за међународну сарадњу

9. Директорат за климатске промјене

10. Кабинет министра

11. Служба за опште послове, људске ресурсе, финансије, логистичку и техничку подршку
11.1. Канцеларија за опште послове
11.2. Канцеларија за људске ресурсе
11.3. Канцеларија за финансијско-рачуноводствене послове
11.4. Канцеларија за логистичку и техничку подршку

12. Одјељење за унутрашњу ревизију

13. Одељење за комуникацију и ПР

14. Одјељење за мониторинг пројеката

15. Одјељење за одрживи развој и интегрално управљање морем и приобалним подручјем

16. Одјељење за подршку и развој процеса