Мања слова Већа слова РСС

Унутрашње организационе јединице Министарства су:

1. Директорат за планирање простора
1.1. Дирекција за праћење стања у простору
1.2. Дирекција за планска документа

2. Директорат Главног државног архитекте

3. Директорат за грађевинарство
3.1. Дирекција за развој грађевинарства
3.2. Дирекција за нормативно правне послове
3.3. Дирекција за издавање урбанистичко-техничких услова
3.4. Дирекција за издавање дозвола

4. Директорат за инспекцијске послове и лиценцирање
4.1. Дирекција за инспекцијски надзор за јужни регион
4.2. Дирекција за инспекцијски надзор за централни регион
4.3. Дирекција за инспекцијски надзор за сјеверни регион
4.4. Дирекција за лиценце и регистар
4.5. Дирекција за другостепени поступак

5. Директорат за развој конкурентности и инвестиције у туризму 
5.1. Дирекција за туристички развој и унапређење конкурентности у туризму
5.1.1. Одсјек за прописе
5.1.2. Одсјек за медјународну сарадњу
5.2. Дирекција за праћење инвестиционих пројеката и угоститељство 


6. Директорат за развој туристичке дестинације и туристичку инфраструктуру 
6.1. Дирекција за стратешко планирање
6.2. Дирекција за диверсификацију туристичке понуде
6.2.1. Одсјек за праћење и развој манифестација 

7. Директорат за праћење туристичких токова и туристичког промета
7.1. Дирекција за праћење туристичких токова
7.2. Дирекција за управни поступак

8. Директорат за развој становања
8.1. Дирекција за становање
8.2. Дирекција за легализацију

9. Директорат за животну средину
9.1. Дирекција за хоризонтално законодавство
9.2. Дирекција за заштиту ваздуха и заштиту од буке у животној средини
9.3. Дирекција за контролу индустријског загађења и управљања хемикалијама
9.4. Дирекција за заштиту природе

10. Директорат за управљање отпадом и комунални развој
10.1. Дирекција за управљање отпадом
10.2. Дирекција за комунални развој

11. Директорат за климатске промјене и медитеранске послове
11.1. Дирекција за климатске промјене
11.2. Дирекција за медитеранске послове

12. Директорат за ЕУ интеграције и међународну сарадњу
12.1. Дирекција за ЕУ интеграције
12.2. Дирекција за међународну сарадњу
12.3. Дирекција за управљање претприступном подршком ЕУ и осталим фондовима

13. Директорат за валоризацију туристичких локалитета
13.1. Дирекција за мониторинг и координацију приоритетних пројеката
13.2. Дирекција за подршку пројектима регионалног развоја

14. Кабинет министра

15. Служба за опште послове, људске ресурсе, финансије, логистичку и техничку подршку
15.1. Канцеларија за опште послове
15.2. Канцеларија за људске ресурсе
15.3. Канцеларија за финансијско-рачуноводствене послове
15.4. Канцеларија за логистичку и техничку подршку

16. Одељење за комуникацију и ПР

17. Одјељење за унутрашњу ревизију