Мања слова Већа слова РСС
>

Реаговање: Неутемељене прозивке

Датум објаве: 30.07.2013 15:41 | Аутор: Министарство одрживог развоја и уризма

Испис Штампај страницу


Поводом ставова изнесенем у данасњем тексту дневног листа Дан под називом Министре дођи да видиш шта је тровање, дајемо сљедеће реаговање:

Министарство одрживог развоја и туризма је поново, без разлога, законски неутемељено, тенденциозно и неистинито прозвано да рјешава питање постојећег одлагалишта и изградње депоније у складу са законом за потребе неке јединице локалне самоуправе. По ко зна који пут указујемо на одредбе члана 32 Закона о локалној самоуправи („Сл. лист РЦГ”, бр. 42/03, 28/04, 75/05, 13/06, „Сл. лист Црне Горе”, бр. 88/09, 03/10, 73/10, 38/12), којим је утврђено да општина, у складу са законом и другим прописом обезбјеђује услове и стара се о заштити животне средине и појединих њених дјелова (квалитет ваздуха, заштита од буке, управљање чврстим отпадом и др.).

Такође, поново указујемо на опредјељења из Стратешког мастер плана о регионалном организовању послова обраде, односно одлагања отпада, као и члана 11 Закона о комуналним дјелатностима („Сл. лист РЦГ”, бр. 12/95) и члана 24 Закона о управљању отпадом („Сл. лист ЦГ”, бр. 64/11), којим су општине Беране, Рожаје, Андријевица и Плав донијеле Одлуку о приступању систему заједничког регионалног управљања чврстим комуналним отпадом („Сл. лист Црне Горе-општински прописи”, бр. 25/07, од 17. јула 2007. године).

Дакле, свакоме ко хоће да разумије јасно је да су послови управљања комуналним отпадом изворна надлежност јединица локалне самоуправе. У конкретном случају, Општина Беране је реализовала значајне активности на припреми потребне документације од којих је један дио, сходно закону, био усвојен на сједницама Скупштине општине Беране. Усвајањем ових докумената (планске документације, Просторног плана општине Беране из 1996. године), исказана је већинска воља грађана Берана да се локација „Васове воде“ одреди за изградњу депоније, односно регионалног центра за обраду отпада. Да ли неко сматра да Министарство има законска овлашћења да стави ван снаге тако донијете одлуке, односно да мијења већинску вољу грађана Берана? Такође, да ли аутори текста стварно сматрају да Министарство одрживог развоја и туризма треба да се поред свих послова бави и гашењем пожара на депонијама?

Министарство одрживог развоја и туризма је и до сада указивало, а то чини и овом приликом, да стање на одлагалишту „Васове воде“ представља велику опасност за животну средину. Постојеће стање на локацији „Васове воде“, као што је, нажалост, случај са свим одлагалиштима на којим јединице локалне самоуправе одлажу отпад на начин који није у складу са Законом, није потребно испитивати нити доказивати да угрожава животну средину. Уосталом да није тако не би постојале законске обавезе да се отпад може одлагати једино на депонијама изграђеним у складу са Законом и подзаконским актима, односно директивама ЕУ.

Због тога, став Министарства је да се локација „Васове воде“ мора што прије санирати. Поштујући исказану већинску вољу грађана и уважавајући стручне налазе садржане у документима као што су Студија могућих локација, Студија изводљивости, Главни пројекат (који је у завршној фази израде), Елаборат експертизе који је припремио Експертски тим у складу са Споразумом који су закључили Предсједник Општине Беране и Предсједник МЗ Берансело, уз услов да се на Елаборат процјене утицаја на животну средину који је у фази припреме добије сагласност надлежне Комисије, Министарство одрживог развоја и туризма је увјерено да је економски најрационалније да се санација одлагалишта „Васове воде“ реализује кроз изградњу савремене регионалне санитарне депоније на истој локацији.

Синиша Станковић, помоћник министра