Manja slova Veća slova RSS

1. Kako do urbanističko-tehničkih uslova, građevinske dozvole i upotrebne dozvole2. Obrasci koji se koriste u postupcima izgradnje objekata3. Urbanističko-tehnički uslovi


- Zahtjevi za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova
- Izdati urbanističko-tehnički uslovi

4. Saglasnosti glavnog državnog arhitekte


Zahtjevi investitora za davanje saglasnosti glavnog državnog arhitekte
Obavještenja
Idejna rješenja objekata
Rješenja glavnog državnog arhitekte

5. Građevinske dozvole


- Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole
- Izdate građevinske dozvole
- Odbacivanje zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole
- Odbijanje zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole
- Obustava postupka za izdavanje građevinske dozvole
- Prekid postupka za izdavanje građevinske dozvole

6. Upotrebne dozvole


- Tehnički pregled
- Zahtjevi za izdavanje upotrebne dozvole
- Izdate upotrebne dozvole
- Odbacivanje zahtjeva za izdavanje upotrebne dozvole
- Odbijanje zahtjeva za izdavanje upotrebne dozvole
- Obustava postupaka za izdavanje upotrebne dozvole

7. Prijava gradnje, licence


- Prijava početka gradjenja
- Prijava radova adaptacije
- Licence
- Drugostepeni postupak - Direktorat za inspekcijske poslove I licenciranje

8. Uklanjanje objekata


- Zahtjevi za uklanjanje objekata
- Rješenja o uklanjanju objekata

9. Upravni spor i vanredni pravni ljekovi


- Odbijanje predloga inspektora za poništaj građevinske dozvole
- Ništavost - Poništaj građevinske dozvole
- Vanredna pravna sredstva
- Upravni spor po tužbi na prvostepena rješenja

10. Drugostepeni postupak11. Mišljenja – tumačenja


- Mišljenja – tumačenja
- Upustva
- Zaključci

12. Adaptacija13. Urbanističko tehnički uslovi, građevinske dozvole i upotrebne dozvole po opštinama