Manja slova Veća slova RSS

Urbanističko-tehnički uslovi


- Zahtjevi za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova
- Izdati urbanističko-tehnički usloviSaglasnosti glavnog državnog arhitekte


Zahtjevi investitora za davanje saglasnosti glavnog državnog arhitekte
Obavještenja
Idejna rješenja objekata
Rješenja glavnog državnog arhitekte
Rješenja po žalbi glavnog državnog arhitekteGrađevinske dozvole


- Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole
- Izdate građevinske dozvole
- Odbacivanje zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole
- Odbijanje zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole
- Obustava postupka za izdavanje građevinske dozvole
- Prekid postupka za izdavanje građevinske dozvoleUpotrebne dozvole


- Tehnički pregled
- Zahtjevi za izdavanje upotrebne dozvole
- Izdate upotrebne dozvole
- Odbacivanje zahtjeva za izdavanje upotrebne dozvole
- Odbijanje zahtjeva za izdavanje upotrebne dozvole
- Obustava postupaka za izdavanje upotrebne dozvolePrijava gradnje, licence


- Prijava početka gradjenja
- Prijava radova adaptacije
- Licence
- Drugostepeni postupak - Direktorat za inspekcijske poslove I licenciranjeUklanjanje objekata


- Zahtjevi za uklanjanje objekata
- Rješenja o uklanjanju objekataUpravni spor i vanredni pravni ljekovi


- Odbijanje predloga inspektora za poništaj građevinske dozvole
- Ništavost - Poništaj građevinske dozvole
- Vanredna pravna sredstva
- Upravni spor po tužbi na prvostepena rješenjaDrugostepeni postupak

Mišljenja – tumačenja


- Mišljenja – tumačenja
- Upustva
- ZaključciAdaptacija

Urbanističko tehnički uslovi, građevinske dozvole i upotrebne dozvole po opštinama