Manja slova Veća slova RSS

Kako započeti građenje zgrade


Urbanističko-tehnički uslovi


- Zahtjevi za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova
- Izdati urbanističko-tehnički uslovi
- Broj žiro računa za uplatu naknade za izdavanje urbanističko – tehničkih uslova: 832-7077-15 Budžet CG


Saglasnosti glavnog državnog arhitekte


Zahtjevi investitora za davanje saglasnosti glavnog državnog arhitekte
Zahtjevi za propisivanje smjernica za usklađivanje spoljnog izgleda bespravnih objekata
Obavještenja
Idejna rješenja objekata
Rješenja glavnog državnog arhitekte
Rješenja po žalbi glavnog državnog arhitekte
Smjernice za usklađivanje spoljnog izgleda bespravnih objekataGrađevinske dozvole


- Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole
- Izdate građevinske dozvole
- Odbacivanje zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole
- Odbijanje zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole
- Obustava postupka za izdavanje građevinske dozvole
- Prekid postupka za izdavanje građevinske dozvoleUpotrebne dozvole


- Tehnički pregled
- Zahtjevi za izdavanje upotrebne dozvole
- Izdate upotrebne dozvole
- Odbacivanje zahtjeva za izdavanje upotrebne dozvole
- Odbijanje zahtjeva za izdavanje upotrebne dozvole
- Obustava postupaka za izdavanje upotrebne dozvolePrijava gradnje, licence


- Prijava početka gradjenja
- Prijava radova adaptacije
- Licence
- Drugostepeni postupak - Direktorat za inspekcijske poslove I licenciranjeUklanjanje objekata


- Zahtjevi za uklanjanje objekata
- Rješenja o uklanjanju objekataUpravni spor i vanredni pravni ljekovi


- Odbijanje predloga inspektora za poništaj građevinske dozvole
- Ništavost - Poništaj građevinske dozvole
- Vanredna pravna sredstva
- Upravni spor po tužbi na prvostepena rješenjaDrugostepeni postupak

Mišljenja – tumačenja


- Mišljenja – tumačenja
- Upustva
- ZaključciAdaptacija

Urbanističko tehnički uslovi, građevinske dozvole i upotrebne dozvole po opštinama