Захтјеви за давање сагласности о усклађености спољног изгледа бесправних објеката

2019

20.05.2019. Захтјев - Ненад Фемић -Бијело Поље
17.05.2019. Захтјев - Булатовић Милисав - Бијело Поље