Licenca ovlašćenog inženjera za arhitektonsku djelatnost

2020


20192018

UPI-1074-7-12-2 GOŠA KRUMOV UPI 105_2175_37_3 Lekic Slavko
UPI 105_2175_89_2 Bjelanovic Djordje
UPI 105_2175-101_2 Pavicevic Srdjan
UPI 2175_140_2 Lakic Zlatko
UPI 105_2175_53_2 Grbic Dragan
UPI 105_2175_57_3 Bucan Damir
UPI 105_2175_109_2 Radulovic Veselin
UPI 105_2175_133_2 Zogovic Ana
UPI-107-7-1210-2 TANJA Š. BEĆIR UPI-107-7-1336-2 DREN Š. ROGOVA
UPI-107-7-1337-2 JASMINA R. SULEJMANOVIĆ
UPI-107-7-1344-2 ŽARKO R. POPOVIĆ
UPI-107-7-1355-2 KATARINA NIKOLIĆ KRASAN
UPI-107-7-1357-2 BOJAN STANKOVIĆ
UPI-107-7-1370-2 MILENKO MIJOVIĆ
UPI-107-7-1390-2 JELENA ERCEGOVAC TODOROVIĆ
UPI-107-7-1398-2 DEJAN NOVOVIĆ
UPI-107-7-1409-2 NADEŽDA SUDAR
UPI-107-7-1411-2 SNEŽANA RALEVIĆ
UPI-107-7-1420-2 ERMIN R. CRNOVRŠANIN
UPI-107-7-1431-2 DARKO K. KADVANJ
UPI-107-7-1489-2 GORDANA RAŽNATOVIĆ
UPI-107-7-1497-2 DRAGO PEKEZ
UPI-107-7-1501-2 TATJANA RADEVIĆ
UPI-107-7-1508-2 RAJKO M. DŽANKIĆ
UPI-107-7-1509-2 TAMARA VUČEVIĆ
UPI-107-7-1518-2 JELENA D. MIJUŠKOVIĆ
UPI-107-7-1524-2 LJILJANA M. DRAGUTINOVIĆ
UPI-107-7-1537-2 DR ILIJA D.LALOŠEVIĆ
UPI-107-7-1578-2 MR NOVICA D. MITROVIĆ
UPI-107-7-1592-2 JELENA RABRENOVIĆ
UPI-107-7-1598-2 Msc ALEKSANDAR V. DAJKOVIĆ
UPI-107-7-1603-2 SAŠA SREDANOVIĆ
UPI-107-7-1629-1-2 RADOVAN RAKČEVIĆ
UPI-107-7-1631-2 MILENA BABIĆ
UPI-107-7-1697-2 PETAR ANDRIĆ
UPI-107-7-1686-2 MARKO KATNIĆ
UPI-107-7-1691-2 LJUBINKA MILIĆ
UPI-107-7-1702-2 MIODRAG RADONJIĆ
UPI-107-7-1707-2 ZAMIRE DRAGOVIĆ
UPI-107-7-1755-2 IGOR ŽMUKIĆ
UPI-107-7-1756-2 MARINA POPOVIĆ
UPI-107-7-1938-2 MLADEN KREKIĆ
UPI-107-7-2084-2 IVANA MEDENICA
UPI-107-7-2087-2 MIRKO ŽIŽIĆ
UPI-107-7-2127-2 ZORAN NIKOLIĆ
UPI-107-7-2164-2 JELENA MIŠKOVIĆ
UPI-107-7-2280-2 JELENA BAJIĆ ŠESTOVIĆ
UPI-107-7-2329-2 SRĐAN TADIĆ
UPI-107-7-2364-2 DIJANA ZORIĆ
UPI-107-7-2400-2 BLAGOTA B. VUJISIĆ
UPI-107-7-2415-2 MIRJANA JELOVAC
UPI-107-7-2480-2 JOVICA DIMIĆ
UPI-107-7-2602-2 IVANA BURIĆ
UPI-107-7-2672-2 FILIP ALEKSIĆ
UPI-107-7-2728-2 DR GORAN D. RADOVIĆ
UPI-107-7-3314-2 ŽELJKO STRAHINJIĆ