Licenca ovlašćenog inženjera za elektrotehničku djelatnost

20202019

UPI-107-7-3635-2 RANKO VUKOVIĆ
UPI-107-7-4040-2 MLADEN M. TERZIĆ
UPI-107-7-3288-2 PERO TANJEVIĆ
UPI-107-7-4013-2 DAVID BRAIĆ
UPI-107-7-30-2 PREDRAG R. LAKUŠIĆ
UPI-107-7-1769-2 MILORAD ĐUKANOVIĆ


2018

UPI 105_2175_56_2 Boskovic Petar
UPI 105_2175_100_2 Braletic Stanko
UPI 105_2175_106_2 Daskovic Zana
UPI 105_2175_125_2 Maras Zeljko
UPI-107-7-1352-2 ENES SALKOVIĆ
UPI-107-7-1375-2 HASAN ČUTURIĆ
UPI-107-7-1383-2 KALJTRINA O. KROMA
UPI-107-7-1389-2 MARIJA KOVAČEVIĆ
UPI-107-7-1405-2 ILIJA DJURKOVIĆ
UPI-107-7-1430-2 MARKO LAKUŠIĆ
UPI-107-7-1439-2 BRANKO D. MARTINOVIĆ
UPI-107-7-1465-2 MR ALEKSANDAR S. VUČINIĆ
UPI-107-7-1488-2 RADE M. DAŠIĆ
UPI-107-7-1498-2 DIMITRIJE N. KALJEVIĆ
UPI-107-7-1526-2 NENAD M. VUJOVIĆ
UPI-107-7-1549-2 MUHAMED I. MEVIĆ
UPI-107-7-1599-2 SIMO M. LUKIĆ
UPI-107-7-1604-2 MILAN LJ. ANDJELIĆ
UPI-107-7-1617-2 GORAN S. RADULOVIĆ
UPI-107-7-1627-2 IGOR JOKSOVIĆ
UPI-107-7-1633-32 MIODRAG PEJOVIĆ
UPI-107-7-1651-2 SAŠA S. SAVOVIĆ
UPI-107-7-1655-2 SVETOZAR BULATOVIĆ
UPI-107-7-1668-2 MILORAD TERZIĆ
UPI-107-7-1674-2 VESELIN SEKULIĆ
UPI-107-7-1683 MILOJE KOČOVIĆ
UPI-107-7-1685-2 MIROSLAV VULANOVIĆ
UPI-107-7-1688-2 DRAGANA VUJAČIĆ
UPI-107-7-1689-2 ALEKSANDAR DUKOVIĆ
UPI-107-7-1705-2 FRANTIŠEK STOLIČNY
UPI-107-7-1709-2 ZORAN M. BRAJOVIĆ
UPI-107-7-1733-2 BILJANA SAMARDŽIĆ
UPI-107-7-1734-2 MILUTIN MARTINOVIĆ
UPI-107-7-1735-2 TATJANA ŠARANOVIĆ
UPI-107-7-1736-2 VLADIMIR DAPČEVIĆ
UPI-107-7-1737-2 SANJA TOMIĆ
UPI-107-7-1738-2 BORIS OSTOJIĆ
UPI-107-7-1739-2 Mr SANJA OSTOJIĆ
UPI-107-7-1764-2 DRAGAN KEĆINA
UPI-107-7-1765-2 DRAGAN ČIČKOVIĆ
UPI-107-7-1866-2 RATMIR SAVELJIĆ
UPI-107-7-1882-2 LENKA DJUROVIĆ
UPI-107-7-1910-2 ŽELJKO TOMIĆ
UPI-107-7-2079-2 MILOŠ BOŽOVIĆ
UPI-107-7-2098-2 ALEKSANDAR PETROVIĆ
UPI-107-7-2099-2 ILIJA VUKSANOVIĆ
UPI-107-7-2100-2 MILJAN NENADIĆ
UPI-107-7-2101-2 MILOVAN MITROVIĆ
UPI-107-7-2187-2 KRSTO RADULOVIĆ
UPI-107-7-2285-2 BLAŽO B. JANKOVIĆ
UPI-107-7-2309-2 DAMIR MANOJLOVIĆ
UPI-107-7-2310-2 SLAVICA ASANOVIĆ
UPI-107-7-2345-2 BATRIĆ MILANOVIĆ
UPI-107-7-2455-2 BESIM MALJUŠEVIĆ
UPI-107-7-2569-2 NEBOJŠA V. NIKITOVIĆ
UPI-107-7-2591-2 SLOBODAN M. MIĆK0VIĆ
UPI-107-7-2636-2 DUŠAN VUJOVIĆ
UPI-107-7-2671-2 DRAGOLJUB JOKSOVIĆ
UPI-107-7-2738-2 VESKO RNKOVIĆ
UPI-107-7-2930-2 DRAGOLJUB PEKOVIĆ
UPI 105_2175_63_2 Zajmovic Enes
UPI 105_2175_78_2 Vukovic Aleksandar
UPI 105_2175_82_2 Calasan Branislav