Licenca ovlačćenog inženjera za mašinsku djelatnost

2019

 

2018

UPI 105_2175_43_2 Bozovic Nikola
UPI 105_2175_45_2 Pavlovic Nebojsa
UPI 105_2175_108_2 Perovic Milic
UPI-107-7-1364-2 MILOVAN M. MARKOVIĆ
UPI-107-7-1393-2 SLAVKO KREZOVIĆ
UPI-107-7-1429-2 BOJAN JAKIĆ
UPI-107-7-1440-2 BLAŽO D. JOKIĆ
UPI-107-7-1445-2 BILJANA KNEŽEVIĆ
UPI-107-7-1472-2 IVAN STEFANOVIĆ
UPI-107-7-1473-2 Mr SAŠA S. PETROVIĆ
UPI-107-7-1487-2 MILIJA N. VRANEŠ
UPI-107-7-1561-2 DANILO M. VUJOŠEVIĆ
UPI-107-7-1690-2 RADE LAZAREVIĆ
UPI-107-7-1708-2 MIHAILO RAŽNATOVIĆ
UPI-107-7-1715-2 JOŠO OTAŠEVIĆ
UPI-107-7-1724-2 MILOJE PERUNIČIĆ
UPI-107-7-1725-2 BORISLAV DRAGOVIĆ
UPI-107-7-1743-2 MILUTIN RAŽNATOVIĆ
UPI-107-7-1896-2 IVAN RAKOČEVIĆ
UPI-107-7-1901-2 NINOSLAV LUTOVAC UPI-107-7-1989-2 BOŽIDAR MEDJEDOVIĆ
UPI-107-7-2014-2 ŽELJKO M. JOVOVIĆ
UPI-107-7-2307-2 VESELIN RADOVIĆ
UPI-107-7-2408-2 PAVLE PEROVIĆ
UPI-107-7-2599-2 MIROSLAV N. RAKIĆ
UPI-107-7-2750-2 MOMČILO M. DŽARIĆ
UPI-107-7-3117-2 Msc FILIP B. STRUNJAŠ