Licenca revizora za elektrotehničku djelatnost

2020


20192018

UPI-107-7-1372-2 NASTA N. JOVANOVIĆ
UPI-107-7-1466-2 Mr ALEKSANDAR S. VUČINIĆ
UPI-107-7-1634-2 MIODRAG PEJOVIĆ
UPI-107-7-1656-2 SVETOZAR BULATOVIĆ
UPI-107-7-1684-2 MILOJE KOČOVIĆ
UPI-107-7-1710-2 ZORAN M. BRAJOVIĆ
UPI-107-7-1837 ŠELJKO A. REDŽEPAGIĆ
UPI-107-7-1867-2 RATMIR SAVELJIĆ
UPI-107-7-1897-2 IVAN RAKOČEVIĆ
UPI-107-7-1911-2 ŽELJKO TOMIĆ
UPI-107-7-1953-2 SALIH R. KOLIĆ
UPI-107-7-2346-2 BATRIĆ MILANOVIĆ
UPI-107-7-2570-2 NEBOJŠA V. NIKITOVIĆ
UPI-107-7-2670-2 RAJKO KNEŽEVIĆ