ОДБИЈАЊЕ ЗАХТЈЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ

2019

УПИ 1063_755_3 Владимир Секуловиц
УПИ 1063_666_3 Васо Новаковиц
УПИ 1063_144_4 ОЛД тwо инвест гроуп доо
УПИ 1054_820_10_2015 И.П. доо

 

 

 

2018

УПИ 1064_873_3 Модена градња доо
УПИ 1064_474_3 Спнуловиц Мирослав
УПИ 1064_814_3 Модена градња доо
УПИ 1064_749_3 Унипром хотели доо
УПИ 1064_751_3 Министарство просвјете
УПИ 1064_670_3 Вујовиц Вера
УПИ 1064_320_5 Модена градња доо 
УПИ 1064_218_3 Астра Монтенегро Инвестмент Ассоциатион доо
УПИ 1064_34_3 Водовод и канализација Котор доо

2017

УПИ 1054_1023_3 Стан пром доо
УПИ 1054_703_3 Црногопрски електропреносни систем ад

 

2016

УПИ 1054_943_6 Хотел Црна Гора доо
УПИ 1504_573_3 Специјална болница Цодра
УПИ 0504_718_3_2015 Нетwорк цомуницатион доо

 

 

2015

УПИ 0504_755_4_2014 Опстина Никсиц Слузба менадзера

2014

УПИ 0504_196_29 ХТП Вила Олива д.о.о.
УПИ 0504_95_4 Министарство просвјете
1102_5283_4_2008 Републицки фонд за здравствено осигурање
УПИ 0504_255_3 Фаб ливе д.о.о.
УПИ 0504-776-5-2013 Атлас центар доо2013

 

УПИ 0504-89-3 Електропривреда Црне Горе
УПИ 0504-196-8 ХТП Вила Олива доо
УП И 0504-388-3 ЕКО ПЕР ДОО

 

2012

05 - 5206 - 3 Alba Petrol D.O.O.
05 - 7427 - 3 veza 05 - 818 - 2 Vivamax Novakovic
UP I 05-7-3 Crnogorski elektroprenosni sistem AD

05-3621-2 ЕФЕЛ МОТОРС одбијајуце рјесење за употребну дозволу