Мања слова Већа слова РСС

1. Како до урбанистичко-техничких услова, грађевинске дозволе и употребне дозволе

 

2. Обрасци који се користе у поступцима изградње објеката

 

3. Урбанистичко-технички услови

  
- Захтјеви за издавање урбанистичко-техничких услова  
- Издати урбанистичко-технички услови  

4. Грађевинске дозволе

  
- Захтјев за издавање грађевинске дозволе  
- Издате грађевинске дозволе  
- Одбацивање захтјева за издавање грађевинске дозволе
- Одбијање захтјева за издавање грађевинске дозволе  
- Обустава поступка за издавање грађевинске дозволе  
- Прекид поступка за издавање грађевинске дозволе  

5. Употребне дозволе

  
- Технички преглед  
- Захтјеви за издавање употребне дозволе  
- Издате употребне дозволе  
- Одбацивање захтјева за издавање употребне дозволе
- Одбијање захтјева за издавање употребне дозволе  
- Обустава поступака за издавање употребне дозволе  

6. Уклањање објеката

  
- Захтјеви за уклањање објеката
- Рјешења о уклањању објеката

7. Управни спор и ванредни правни љекови

  
- Одбијање предлога инспектора за поништај грађевинске дозволе  
- Ништавост - Поништај грађевинске дозволе  
- Ванредна правна средства  
- Управни спор по тужби на првостепена рјешења  

8. Другостепени поступак

  

9. Мишљења – тумачења

  
- Мишљења – тумачења  
- Упуства  
- Закључци

10. Адаптација


11. Урбанистичко технички услови, грађевинске дозволе и употребне дозволе по општинама