Manja slova Veća slova RSSGeografski Informacioni Sistem - GIS

04.08.2015.

Saopštenje: Podgorica od sada na mapi Google Earth

Saopštenje: Podgorica od sada na mapi Google Earth Kao rezultat saradnje između Ministarstva održivog razvoja i turizma i kompanije Aerodata International Surveys iz Belgije, u septembru 2014. godine izvršeno je snimanje teritorije Glavnog grada Podgorice iz aviona, u zahvatu od 80 kilometara kvadratnih u 3D rezoluciji, a od sada snimci su dostupni i putem sajta Google Earth...

03.07.2014.

Novo Uputstvo za primjenu Pravilnika o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima

Novo Uputstvo za primjenu Pravilnika o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima

15.03.2012.

Uputstvo za primjenu Pravilnika o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima

Uputstvo za primjenu Pravilnika o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima

08.03.2011.

Model podataka planskih dokumenata

Važan iskorak u pravcu stvaranja uslova za dugoročnu politiku prostornog razvoja, a posebno pri izradi planske dokumentacije, planiranju i organizaciji stambenih naselja i objekata turističke namjene, predstavlja Pravilnik o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima ( »Službeni list CG«, broj 24/10), koji je donijelo ovo ministarstvo, kao segment sekundarnog zakonodavstva predviđenog Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata.