Manja slova Veća slova RSS
>

Javna rasprava o Nacrtu Detaljnog prostornog plana za prostor višenamjenske akumulacije na rijeci Komarnici i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

Datum objave: 08.05.2012 09:00 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Obavještava se javnost da će se u periodu od 08.05.2012. do 08.06.2012. godine, održati Javna rasprava o Nacrtu Detaljnog prostornog plana za prostor višenamjenske akumulacije na rijeci Komarnici i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu.

Javna rasprava će se održati u organizaciji Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Cilj Javne rasprave je da se na organizovan, struktuiran i prijemčiv način stručna i laička javnost upozna sa Detaljnim prostornim planom i predloženim planskim rješenjima. Od Javne rasprave se očekuje da podstakne stručnjake i širu javnost da se uključe u proces rasprave i daju konkretne prijedloge, mišljenja i komentare na Nacrt Detaljnog prostornog plana.

U toku javne rasprave, u saradnji sa Ministarstvom ekonomije, opštinama Šavnik i Plužine, na čijim teritorijama se planira prostor za akumulaciju i Univerzitetom Crne Gore biće organizovani okrugli stolovi na kojima će Nacrt planskog dokumenta i Nacrt izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu biti prezentirani od strane Obrađivača.

Javna rasprava u vezi Nacrta Detaljnog prostornog plana biće realizovana kroz tematske okrugle stolove:

Tema: Planski aspekti višenamjenske akumulacije i zaštita životne sredine

Javna rasprava će biti realizovana prezentacijom Nacrta Detaljnog prostornog plana i diskusijom u vezi sa ovim Nacrtom kroz okrugle stolove u opštinama iz obuhvata Detaljnog prostornog plana i to sljedećim redom:

Šavnik 15.05.2012. godine od 10-12 h u Sali Skupštine Opštine.

Plužine 17.05.2012. godine od 10-12 h u Sali Skupštine Opštine.

Podgorica 23.05.2012. godine od 11-13 h, u sali Rektorata Univerziteta Crne Gore.

Kako bi se obezbijedili optimalni uslovi za uvid zainteresovanih subjekata i davanje eventualnih sugestija, primjedbi i sl. Nacrt planskog dokumenta i Nacrt Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu će biti dostupan javnosti tokom cijelog trajanja javne rasprave u:

Ministarstvu održivog razvoja i turizma, IV Proleterske brigade broj 19, III sprat, kancelarija br. 309, od 10 do 13 časova, kao i u sekretarijatima za urbanizam u opštinama Plužine i Šavnik, svakog radnog dana od 10 do 13 časova.

Nacrt Detaljnog prostornog plana i Nacrt Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu će biti dostupni i na Portalu e-Uprave Crne Gore, a primjedbe i sugestije mogu se slati putem e-mail-a: javna.rasprava@mrt.gov.me ili direktno na arhivu Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Ovdje možete da preuzmete Nacrt Detaljnog prostornog plana i Nacrt Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu.

Nacrt Detaljnog Prostornog Plana višenamjenske akumulacije na rijeci Komarnici
Generalna namjena prostora
Elektroenergetska i telekomunikaciona infrastruktura
Nacin, faze i dinamika realizacije plana
Strateška procjena uticaja na životnu sredinu za Detaljni prostorni plan višenamjenske akumulacije na rijeci Komarnici