Manja slova Veća slova RSS
>

Javna rasprava o Nacrtu Državne studije lokacije "Aerodrom - Tivat"–Sektor 24 i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

Datum objave: 20.06.2012 16:15 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


JAVNA RASPRAVA

O Nacrtu Državne studije lokacije "Aerodrom - Tivat"–Sektor 24 i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

Javna rasprava će se održati u organizaciji Ministarstva održivog razvoja i turizma u periodu od 20.06.2012. do 20.07.2012. godine

Cilj Javne rasprave je da se na organizovan, struktuiran i prijemčiv način stručna i laička javnost upozna sa Državnom studijom lokacije i predloženim planskim rješenjima. Od Javne rasprave se očekuje da podstakne stručnjake i širu javnost da se uključe u proces rasprave i daju konkretne prijedloge, mišljenja i komentare na Nacrt Državne studije lokacije.
U toku javne rasprave, u saradnji sa opštinom Tivat, biće organizovani okrugli stolovi na kojima će Nacrt planskog dokumenta i Nacrt izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu biti prezentirani od strane Obrađivača.

Javna rasprava će biti realizovana prezentacijom Nacrta Državne studije lokacije i diskusijom u vezi sa ovim Nacrtom kroz okrugle stolove i to sljedećim redom:

Podgorica 09.07.2012. godine od 11-13 h, Ministarstvo održivog razvoja i turizma, multimedijalna sala -prizemlje

Tivat 10.07.2012. godine od 11-13 h u Sali Skupštine Opštine

Kako bi se obezbijedili optimalni uslovi za uvid zainteresovanih subjekata i davanje eventualnih sugestija, primjedbi i sl. Nacrt planskog dokumenta i Nacrt Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu će biti dostupan javnosti tokom cijelog trajanja javne rasprave u:

Ministarstvu održivog razvoja i turizma, IV Proleterske brigade broj 19, III sprat, kancelarija br. 309, od 10 do 13 časova, kao i u Sekretarijatu za urbanizam Opštine Tivat, svakog radnog dana od 10 do 13 časova.

Nacrt Državne studije lokacije i Nacrt Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu će biti dostupni i na Portalu E-uprave, a primjedbe i sugestije mogu se slati putem e-mail-a: javna.rasprava@mrt.gov.me  ili direktno na arhivu Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Ovdje možete da preuzmete Nacrt Detaljnog prostornog plana i Nacrt Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu.

Državna studija lokacije “Sektor 24 – Aerodrom Tivat”
Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu Državne studije lokacije “Sektor 24 – Aerodrom Tivat”
Plan namjene površina i objekata
Rezime korišćenja & faze realizacije
Plan zelenih i slobodnih povrsina
Plan saobraćaja, regulacije, nivelacije i parcelacije A
Plan saobraćaja, regulacije, nivelacije i parcelacije B