Manja slova Veća slova RSS
>

Javna rasprava o Nacrtu Detaljnog prostornog plana za Jadransko-jonski autoput sa Strateškom procjenom uticaja na životnu sredinu

Datum objave: 03.08.2012 12:17 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Obavještava se javnost da će se u periodu od 03.08.2012. do 03.09.2012. godine, održati

JAVNA RASPRAVA

O Nacrtu Detaljnog prostornog plana za Jadransko-jonski autoput sa Strateškom procjenom uticaja na životnu sredinu

Javna rasprava će se održati u organizaciji Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Cilj Javne rasprave je da se na organizovan, struktuiran i prijemčiv način stručna i laička javnost upozna sa Detaljnim prostornim planom i predloženim planskim rješenjima. Od Javne rasprave se očekuje da podstakne stručnjake i širu javnost da se uključe u proces rasprave i daju konkretne prijedloge, mišljenja i komentare na Nacrt Detaljnio prostornog plana.

U toku javne rasprave, u saradnji sa Opštinom Nikšić i Glavnim gradom Podgorica biće organizovani okrugli stolovi na kojima će Nacrt planskog dokumenta i Nacrt izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu biti prezentirani od strane Obrađivača.

Javna rasprava će biti realizovana prezentacijom Nacrta Detaljnog Prostornog Plana i diskusijom u vezi sa ovim Nacrtom kroz okrugle stolove i to sljedećim redom:

Nikšić 28.08.2012. godine od 11-13 h, u Sali Skupštine Opštine

Podgorica 30.08.2012. godine od 11-13 h, Multimedijalna sala KIC-a „Budo Tomović“

Kako bi se obezbijedili optimalni uslovi za uvid zainteresovanih subjekata i davanje eventualnih sugestija, primjedbi i sl. Nacrt planskog dokumenta i Nacrt Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu će biti dostupan javnosti tokom cijelog trajanja javne rasprave u:

Ministarstvu održivog razvoja i turizma, IV Proleterske brigade broj 19, III sprat, kancelarija br. 309, od 10 do 13 časova, kao i u Sekretarijatima za urbanizam opština Nikšić, Kotor i Danilovgrad, Prijestonice Cetinje i Glavnog grada Podgorice, svakog radnog dana od 10 do 13 časova.

Nacrt Detaljnog prostornog plana i Nacrt Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu će biti dostupni i na Portalu E-uprave, a primjedbe i sugestije mogu se slati putem e-mail-a: javna.rasprava@mrt.gov.me  ili direktno na arhivu Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Ovdje možete da preuzmete Nacrt Detaljnog prostornog plana i Nacrt Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu.

01 Detaljni prostorni plan za Jadransko – jonski autoput
02 Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu
03 Mreza naselja i centara
04 Plan namjene
05 Plan namjene
06 Plan namjene
07 Plan saobracajne i ostale infrastrukture
08 Plan saobracajne i ostale infrastrukture
09 Plan saobracajne i ostale infrastrukture
10 Plan mjera uslova i rezima zastite zivotne sredine
11 Plan mjera uslova i rezima zastite zivotne sredine
12 Plan mjera uslova i rezima zastite zivotne sredine