Manja slova Veća slova RSS
>

Javna rasprava o Nacrtu Prostornog plana posebne namjene Nacionalnog parka “Lovćen” sa Strateškom procjenom uticaja na životnu sredinu

Datum objave: 10.08.2012 07:00 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Obavještava se javnost da će se u periodu od 10.08.2012. do 10.09.2012. godine, održati

JAVNA RASPRAVA

O Nacrtu Prostornog plana posebne namjene Nacionalnog parka “Lovćen” sa Strateškom procjenom uticaja na životnu sredinu

Javna rasprava će se održati u organizaciji Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Cilj Javne rasprave je da se na organizovan, struktuiran i prijemčiv način stručna i laička javnost upozna sa Prostornim planom posebne namjene i predloženim planskim rješenjima. Od Javne rasprave se očekuje da podstakne stručnjake i širu javnost da se uključe u proces rasprave i daju konkretne prijedloge, mišljenja i komentare na Nacrt prostornog plana.

U toku javne rasprave, u saradnji sa sa Prijestonicom Cetinje i JP Nacionalni parkovi Crne Gore biće organizovani okrugli stolovi na kojima će Nacrt planskog dokumenta i Nacrt izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu biti prezentirani od strane Obrađivača.

Javna rasprava će biti realizovana prezentacijom Nacrta prostornog pana i diskusijom u vezi sa ovim Nacrtom kroz okrugle stolove i to sljedećim redom:

Prijestonica Cetinje 04.09.2012. godine od 11-13 h, u Plenarna sala Skupštine Prijestonice Cetinje
JP Nacionalni parkovi Crne Gore 06.09.2012. godine od 11-13 h, u Upravnoj zgradi NP"Skadarsko jezero" u sali za sastanke na Vranjini

Ovaj planski dokument zahvata dijelove teritorije Prijestonice Cetinje i opština Kotor i Budva. Kako bi se obezbijedili optimalni uslovi za uvid zainteresovanih subjekata i davanje eventualnih sugestija, primjedbi i sl. Nacrt planskog dokumenta i Nacrt Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu će biti dostupan javnosti tokom cijelog trajanja javne rasprave u:

Ministarstvu održivog razvoja i turizma, IV Proleterske brigade broj 19, III sprat, kancelarija br. 309, od 10 do 13 časova, kao i u Sekretarijatima za urbanizam Prijestonice Cetinje i opština Kotor i Budva, svakog radnog dana od 10 do 13 časova.

Nacrt Detaljnog prostornog plana i Nacrt Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu će biti dostupni i na Portalu E-uprave, a primjedbe i sugestije mogu se slati putem e-mail-a: javna.rasprava@mrt.gov.me  ili direktno na arhivu Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Ovdje možete da preuzmete Nacrt Detaljnog prostornog plana i Nacrt Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu. 

01 Nacrt Prostornog plana posebne namjene Nacionalnog parka Lovćen
02 Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu
03 Detaljna razrada Dub, Kuk, Cetinje - jun 2012
04 Detaljna razrada Ivana korita - jun 2012
05 Detaljna razrada Majstori - jun 2012
06 Plan namjene - nacrt - jun 2012
07 Infrastruktura - planirano - nacrt - jun 2012