Manja slova Veća slova RSS
>

Javna rasprava o Nacrtu Državne studije lokacije "Dio Sektora 56" i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

Datum objave: 10.10.2012 13:22 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Obavještava se javnost da će se u periodu od 10.10.2012. do 10.11.2012. godine, održati

Javna rasprava

o Nacrtu Državne studije lokacije "Dio Sektora 56" i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

Javna rasprava će se održati u organizaciji Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Cilj Javne rasprave je da se na organizovan, struktuiran i prijemčiv način stručna i laička javnost upozna sa Državnom studijom lokacije i predloženim planskim rješenjima. Od Javne rasprave se očekuje da podstakne stručnjake i širu javnost da se uključe u proces rasprave i daju konkretne prijedloge, mišljenja i komentare na Nacrt Državne studije lokacije.

U toku javne rasprave, u saradnji sa Opštinom Bar, biće organizovan okrugli sto na kojem će Nacrt planskog dokumenta i Nacrt izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu biti prezentirani od strane Obrađivača.

Okrugli sto će se održati u Baru 15.10.2012. godine od 11-13 h u Sali Skupštine Opštine.

Kako bi se obezbijedili optimalni uslovi za uvid zainteresovanih subjekata i davanje eventualnih sugestija i primjedbi, Nacrt planskog dokumenta i Nacrt Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu će biti dostupan javnosti tokom cijelog trajanja javne rasprave u:

Ministarstvu održivog razvoja i turizma, IV Proleterske brigade broj 19, III sprat, kancelarija br. 309, od 10 do 13 časova, kao i u Sekretarijatu za uređenje prostora, komunalne – stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštine Bar, svakog radnog dana od 11 do 15 časova.

Nacrt Državne studije lokacije i Nacrt Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu će biti dostupni i na Portalu eUprave, a primjedbe i sugestije mogu se slati putem e-mail-a: javna.rasprava@mrt.gov.me  ili direktno na arhivu Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Ovdje možete da preuzmete Nacrt Detaljnog prostornog plana i Nacrt Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu.

01 Nacrt plana Državne studije lokacije dio sektora 56
02 Nacrt Strateške procjene uticaja DSL-a dio sektora 56
03 Namjena površina
04 Plan saobraćaja, parcelizacije, nivelacije i regulacije