Manja slova Veća slova RSS
>

Javna rasprava o predlogu Zakona o nacionalnim parkovima

Datum objave: 27.05.2013 09:34 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće

JAVNU RASPRAVU O PREDLOGU ZAKONA O NACIONALNIM PARKOVIMA

PROGRAM RASPRAVE:

1. Javna rasprava počinje 27. maja i trajaće do 5. jula 2013. godine.
2. Javna rasprava se organizuje:
- postavljanjem Predloga Zakona o nacionalnim parkovima sa obrazloženjem na internet stranici Ministarstva održivog razvoja turizma http://www.mrt.gov.me/rubrike/javna_rasprava,
- postavljanjem Predloga Zakona o nacionalnim parkovima sa obrazloženjem na portal e-Uprave https://www.euprava.me/eparticipacija/lista-javnih-rasprava,
- postavljanjem Predloga Zakona o nacionalnim parkovima sa obrazloženjem na internet stranici Arhus centra www.arhuscg.me
- objavljivanjem poziva za učešće u javnoj raspravi u štampanom mediju “Pobjeda”, i
- u formi tribina koje će biti održane u četvrtak, 20. juna 2013. godine u multimedijalnoj sali na prizemlju Ministarstva održivog razvoja i turizma, Podgorica sa početkom u 10:00 h i u ponedjeljak, 24.juna u prostorijama NP „Durmitor“, Žabljak sa početkom u 12:00h.
3. Pozivaju se građani, stručne i naučne institucije, državni organi, strukovna udruženja, nevladine organizacije, mediji i druge zainteresovane organizacije i zajednice da se uključe u javnu raspravu i daju svoje prijedloge, primjedbe i sugestije na tekst Predloga Zakona o nacionalnim parkovima
4. Zainteresovani subjekti mogu svoje komentare, mišljenja, primjedbe i sugestije dostaviti u pisanoj ili elektronskoj formi do 17. juna tekuće godine Ministarstvu održivog razvoja i turizma na sljedeći način:
 na e-mail adresu Ministarstva održivog razvoja i turizma javna.rasprava@mrt.gov.me  
 na portalu E-Uprave ili
 preko arhive Ministarstva na adresu:

Ministarstvo održivog razvoja i turizma,
IV Proleterske 19, 81000 Podgorica
(sa naznakom “Javna rasprava – Zakon o nacionalnim parkovima“).

Ovdje možete da preuzmete

Predlog Zakona o nacionalnim parkovima
Obrazlozenje Predloga Zakona o nacionalnim parkovima

Kontakt osobe za koordinaciju konsultacija su:

samostalni savjetnik Marina Mišković-Spahić marina.spahic@mrt.gov.me  
Tel: +382 20 446 238
Fax: +382 20 446 215

samostalni savjetnik Ana Pavićević, ana.pavicevic@mrt.gov.me  
Tel: +382 20 446 239
Fax: +382 20 446 215