Manja slova Veća slova RSS
>

JAVNA RASPRAVA o Nacrtu Državne studije lokacije "Mihailovići " – Cetinje i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

Datum objave: 07.02.2014 11:08 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Obavještava se javnost da će se održati

JAVNA RASPRAVA

o Nacrtu Državne studije lokacije "Mihailovići " – Cetinje,
u periodu od 07.02.2014.g do 22.02.2014.g. i

Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu,
u periodu od 07.02.2014.g do 10.03.2014.g.

Cilj Javne rasprave je da se na organizovan, struktuiran i prijemčiv način stručna i laička javnost upozna sa Nacrtom Državne studije lokacije i predloženim planskim rješenjima. Od Javne rasprave se očekuje da podstakne stručnjake i širu javnost da se uključe u proces rasprave i daju konkretne prijedloge, mišljenja i komentare na Nacrt državne studije lokacije.

U toku javne rasprave, u saradnji sa Prijestonicom Cetinje, biće organizovan okrugli sto na kojem će Nacrt planskog dokumenta i Nacrt izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu biti prezentirani od strane Obrađivača.

Okrugli sto će se održati na Cetinju 19.02.2014. godine od 11-13 h u zgradi Prijestonice Cetinje.

Kako bi se obezbijedili optimalni uslovi za uvid zainteresovanih subjekata i davanje eventualnih sugestija i primjedbi, Nacrt planskog dokumenta i Nacrt Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu će biti dostupan javnosti tokom cijelog trajanja javne rasprave u:

Ministarstvu održivog razvoja i turizma, IV Proleterske brigade broj 19, III sprat, kancelarija br. 309, od 10 do 13 časova, kao i u Sekretarijatu za planiranjei uređenje prostora i zaštitu životne sredine Prijestonice Cetinje, svakog radnog dana od 12 do 15 časova.

Nacrt Državne studije lokacije i Nacrt Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu će biti dostupni i na sajtu Ministarstva održivog razvoja i turizma /www.mrt.gov.me/, a primjedbe i sugestije mogu se slati putem e-mail-a: javna.rasprava@mrt.gov.me ili direktno na arhivu Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Nacrt Državne studije lokacije Mihailovići.pdf

Izvjestaj SPU Mihailovici nacrt.pdf