Manja slova Veća slova RSS
>

Javna rasprava o Nacrtu Prostorno urbanističkog plana opštine Ulcinj

Datum objave: 17.07.2014 11:59 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Obavještava se javnost da će se u periodu od 17.07.2014. do  17.08.2014. godine, održati 

                                                                                                 JAVNA RASPRAVA 

                                                                          O Nacrtu Prostorno-urbanističkog plana Opštine Ulcinj i 
                                                                          Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu


Javna rasprava će se održati u organizaciji Ministarstva održivog razvoja i turizma i Opštine Ulcinj.

Cilj Javne rasprave je da se na organizovan, struktuiran i prijemčiv način stručna i laička javnost upozna sa Nacrtom Plana i predloženim planskim rješenjima, kao i Nacrtom Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu. Od Javne rasprave se očekuje da podstakne stručnjake i širu javnost da se uključe u proces rasprave i daju konkretne prijedloge, mišljenja i komentare.

U toku javne rasprave, u saradnji sa Opštinom Ulcinj, biće organizovane prezentacije i okrugli sto Nacrta planskog dokumenta i Nacrta izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu.

Prezentacija će se održati:
- u Ulcinju, u srijedu 23.07.2014. godine od 13-15 h, u Velikoj Sali Opštine Ulcinj,
- u Vladimiru, u četvrtak 24.07.2014. godine od 11-13 h, u Kino sali.

Okrugli sto će se održati
- u četvrtak 07.08. 2014. godine od 11-13 h, u Maloj sali Opštine Ulcinj.

Kako bi se obezbijedili optimalni uslovi za uvid zainteresovanih subjekata i davanje eventualnih sugestija i primjedbi, Nacrt planskog dokumenta i Nacrt Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu će biti dostupan javnosti tokom cijelog trajanja javne rasprave u:

- Ministarstvu održivog razvoja i turizma, Podgorica, IV Proleterske brigade broj 19, III sprat, kancelarija br. 309, od 10 do 13 časova;
- Sekretarijatu za prostorno planiranje i održivi razvoj Opštine Ulcinj, svakog radnog dana od 11 do 13 časova.

Nacrt Plana i Nacrt Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu će biti dostupni i na Portalu elektornske uprave www.euprava.me, sajtu Opštine Ulcinj www.ul-gov.me , a primjedbe i sugestije mogu se slati putem e-mail-a: javna.rasprava@mrt.gov.me  ili direktno na arhivu Ministarstva održivog razvoja i turizma i opštine Ulcinj.

Prostorno urbanisticki plan opstine Ulcinj
Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu
12a Plan namjene povrsina
21 GUR centra Ulcinja - Koncept organizacije i uredjenja prostora