Manja slova Veća slova RSS
>

Javna rasprava o Nacrtu Državne studije lokacije Virpazar Bar

Datum objave: 25.09.2014 14:01 | Autor: Minstarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


                                                                              Obavještava se javnost da će se održati 

                                                                                          JAVNA RASPRAVA 

                                                                                                    o 

                                                                    Nacrtu Državne studije lokacije "Virpazar" – Bar 
                                                             i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu, 
                                                                   u periodu od 16.09.2014.g do 16.10.2014.g.Cilj Javne rasprave je da se na organizovan, struktuiran i prijemčiv način stručna i laička javnost upozna sa Nacrtom Državne studije lokacije i predloženim planskim rješenjima i Nacrtom izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu. Od Javne rasprave se očekuje da podstakne stručnjake i širu javnost da se uključe u proces rasprave i daju konkretne prijedloge, mišljenja i komentare na Nacrt državne studije lokacije i Nacrt izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu.

U toku javne rasprave, u saradnji sa Opštinom Bar, biće organizovan okrugli sto na kojem će Nacrt planskog dokumenta i Nacrt izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu biti prezentirani od strane obrađivača.

Okrugli sto će se održati u Virpazaru 29.09.2014. godine od 11-13 h u hotelu "13. jul" –Virpazar.

Kako bi se obezbijedili optimalni uslovi za uvid zainteresovanih subjekata i davanje eventualnih sugestija i primjedbi, Nacrt planskog dokumenta i Nacrt Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu će biti dostupan javnosti tokom cijelog trajanja javne rasprave u:

Ministarstvu održivog razvoja i turizma, IV Proleterske brigade broj 19, III sprat, kancelarija br. 309, od 10 do 13 časova, u Sekretarijatu za uređenje prostora Opštine Bar, svakog radnog dana od 11 do 15 časova, kao i u kancelariji MZ Crmnica svakog radnog dana od 11 do 15 časova.

Nacrt Državne studije lokacije i Nacrt Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu će biti dostupni i na sajtu Ministarstva održivog razvoja i turizma /www.mrt.gov.me/, a primjedbe i sugestije mogu se slati putem e-mail-a: javna.rasprava@mrt.gov.me ili direktno na arhivu Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Državna studija lokacije Virpazar - Nacrt

Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

OBLICI INTERVENCIJE

PARCELACIJA I REGULACIJA

NAMJENA POVRSINA

Odgovori na primjedbe sa Javne rasprave