Manja slova Veća slova RSS
>

Javna rasprava o Nacrtu Izmjena i dopuna Državne studije lokacije Sektor 32 Rose - Dobreč

Datum objave: 02.10.2014 11:03 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


                                                               Obavještava se javnost da će se održati 

                                                                            JAVNA RASPRAVA 

                                                                                        O 

                                         Nacrtu Izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Sektor 32", Herceg Novi
                                                                 u periodu od 02.10.2014.g do 11.10.2014.g.
Cilj Javne rasprave je da se na organizovan, struktuiran i prijemčiv način stručna i laička javnost upozna sa Nacrtom Izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Sektor 32" – Herceg Novi i predloženim planskim rješenjima. Od Javne rasprave se očekuje da podstakne stručnjake i širu javnost da se uključe u proces rasprave i daju konkretne prijedloge, mišljenja i komentare na Nacrt Izmjena i dopuna Državne studije lokacije.

U toku javne rasprave, u saradnji sa Opštinom Herceg Novi, biće organizovan okrugli sto na kojem će Nacrt izmjena i dopuna planskog dokumenta biti prezentiran od strane obrađivača.

Okrugli sto će se održati u Herceg Novom 08.10.2014. godine od 11-13 h u sali Skupštine Opštine Herceg Novi.

Kako bi se obezbijedili optimalni uslovi za uvid zainteresovanih subjekata i davanje eventualnih sugestija i primjedbi, Nacrt izmjena i dopuna planskog dokumenta će biti dostupan javnosti tokom cijelog trajanja javne rasprave u:

Ministarstvu održivog razvoja i turizma, IV Proleterske brigade broj 19, III sprat, kancelarija br. 309, od 10 do 13 časova i u Sekretarijatu za prostorno planiranje i izgradnju, Opština Herceg Novi, svakog radnog dana od 11 do 15 časova.

Nacrt Izmjena i dopuna Državne studije će biti dostupni i na sajtu Ministarstva održivog razvoja i turizma www.mrt.gov.me, a primjedbe i sugestije mogu se slati putem e-mail-a: javna.rasprava@mrt.gov.me ili direktno na arhivu Ministarstva održivog razvoja i turizma.

05 - NAMJENA POVRSINA

06 - SAOBRACAJ - REGULACIJA - NIVELACIJA

07 - PARCELACIJA