Manja slova Veća slova RSS
>

Javna rasprava o predlogu Akcionog plana za borbu protiv degradacije zemljišta i ublažavanja posljedica suše Crne Gore

Datum objave: 19.12.2014 07:04 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu Download Download


Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće

JAVNU RASPRAVU
O PREDLOGU AKCIONOG PLANA ZA BORBU PROTIV DEGRADACIJE ZEMLJIŠTA I UBLAŽAVANJA POSLJEDICA SUŠE CRNE GORE


PROGRAM RASPRAVE:
1. Javna rasprava će trajati do 12. januara 2015. godine.
2. Javna rasprava se organizuje:
- postavljanjem predloga Akcionog plana za borbu protiv degradacije zemljišta i ublažavanja posledica suše Crne Gore na internet stranici Ministarstva održivog razvoja i turizma http://www.mrt.gov.me/rubrike/javna_rasprava,  

- postavljanjem predloga Akcionog plana za borbu protiv degradacije zemljišta i ublažavanja posledica suše Crne Gore na portal e-Uprave https://www.euprava.me/eparticipacija/lista-javnih-rasprava,  


- postavljanjem predloga Akcionog plana za borbu protiv degradacije zemljišta i ublažavanja posledica suše Crne Gore  na internet stranici Arhus centra Podgorica www.arhuscg.me  i Arhus centra Nikšić info@ozon.org.me,  
3. Pozivaju se građani, stručne i naučne institucije, državni organi, strukovna udruženja, nevladine organizacije, mediji i druge zainteresovane organizacije i zajednice da se uključe u javnu raspravu i daju svoje prijedloge, primjedbe i sugestije na tekst predlog Akcionog plana za borbu protiv degradacije zemljišta i ublažavanja posledica suše Crne Gore.
4. Zainteresovani subjekti mogu svoje komentare, mišljenja, primjedbe i sugestije dostaviti u pisanoj ili elektronskoj formi do do 12. Januara 2015. godine Ministarstvu održivog razvoja i turizma na sljedeći način:
 na e-mail adresu Ministarstva održivog razvoja i turizma javna.rasprava@mrt.gov.me  
 na portalu E-Uprave ili
 preko arhive Ministarstva na adresu:

Ministarstvo održivog razvoja i turizma,
IV Proleterske 19, 81000 Podgorica
(sa naznakom “Javna rasprava – predlog Akcionog plana za borbu protiv degradacije zemljišta i ublažavanja posledica suše Crne Gore“).

Kontakt osoba za koordinaciju konsultacija je samostalna savjetnica Ana Pavićević, ana.pavicevic@mrt.gov.me  
Tel: +382 20 446 239
Fax: +382 20 446 215